"A jövő innovációs és technológiai vezetői"

LEÍRÁS

Míg a 20. század az inkrementális innováció kora volt, addig a 21. században átléptünk az exponenciális innovációk korába. Azt is mondhatnánk, hogy párhuzamos Gutenberg-pillanatok szemtanúi lehetünk, hiszen több tucat technológia fejlődik egyre gyorsuló ütemben: 3D nyomtatás, mesterséges intelligencia, gépi tanulás, big data, autonóm járművek, drónok, robotika, blockchain, kvantum számítástechnika, genetika, energia előállítás és tárolás, biotechnológia.

Ha ezek alkalmazásához 20. századi szemlélettel állunk hozzá, akkor bukásra vagyunk ítélve. Olyan képességekre van szükségünk, amelyekkel a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységeinket a helyes irányba tudjuk állítani. Szerencsére ezen a téren is igen gyors a fejlődés, és ma már elérhetők azok a módszerek, amelyekkel a megkövetelt képességekre szert tudunk tenni.

CÉL

A képzés célja, hogy az innovációs vezetőket felkészítése arra, hogy a technológia exponenciális fejlődésének megfelelően tudják saját kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységeiket kialakítani, biztosítva ezáltal a szervezet jövőállóságát és üzleti fenntarthatóságát.

A praktikus tudásátadáson túl a képzéssel a régió szereplőinek együttműködését is serkenteni kívánjuk, így jelentős hangsúlyt helyezünk az open innovation fogalmának megismertetésére és gyakorlatának kialakítására. Mindez ahhoz is nélkülözhetetlen, hogy a régió képes legyen saját magát hosszú távon is meghatározni és egy közösen elfogadott és támogatott víziót megfogalmazni.

MIÉRT ITD?

A Transzdiszciplináris Kutatások Intézete egy agilis és reziliens szervezet a tudomány, a technológia, az üzlet és a civil társadalom határán. Létezésünk célja, hogy a tudomány által létrehozott technológiai eredmények üzleti és civil hatása (impact) a legnagyobb legyen. Munkatársaink és partnereink szakterületeik legkiválóbb képviselői, akik maguk is határterületeken kutatnak, fejlesztenek, innoválnak, építenek cégeket vagy képezik a jövő tehetségeit.

VALUE PROPOSITION ÉS MÓDSZERTAN

Célunk olyan vevőorientált, nem akkreditált képzések kialakítása, melyek tananyaga dinamikus és folyamatosan fejlődik (ezért nem akkreditált) és amelyeket a intézet a piaccal partnerségben dolgoz ki. Ennek megfelelően elsősorban az új tudást létrehozó képességek és gondolkodásmód kialakítására törekszünk, a hangsúlyt pedig a projekt alapú tanulásra helyezzük, melynek során ötvözzük egymással a szakmai és a személyes vezetés alapú megközelítést (coaching és mentoring). Az induláskor minden résztvevő számára személyes és szervezeti célokat egyaránt meghatározunk, amelyek elérésén közösen dolgozunk.

Az alkalmazott módszerek során merítünk az innovation leadership, a menedzsment, a lean startup, a business model canvas és a design thinking területéről, és ezeket a célnak megfelelően kombináljuk.

RÉSZTVEVŐK

Képzésünket elsősorban azoknak ajánljuk, akik felelősségi körébe tartozik kutatási, fejlesztési vagy innovációs projektek létrehozása és vezetése: egyetemi tanulmányaik végén járó hallgatók, innovatív vállalkozást indítani szándékozók, innovációért vagy termékfejlesztésért felelős vállalati közép- és felsővezetők.

MIT ADUNK A KÉPZÉS SORÁN? (Tartalom)

A képzéssel tudást és nem papírt adunk. Ennek oka, hogy a jelenlegi felsőoktatási akkreditációs rendszer megköveteli a tananyagok több évre történő befagyasztását. Ugyanakkor, ha a legújabb technológiai trendek mentén szeretnénk tudást átadni, akkor egészen egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy tematikáinkat több évre rögzítsük.

Tartalmi elemek, témák:

 • Design thinking
 • Technológia- és trendelemzés (exponenciális technológiák és trendek)
 • Tőke és forrás bevonás (tőkealappal vagy inkubátorral partnerségben)
 • Nemzetközi piacra lépés
 • Tudásmenedzsment
 • Open innovation
 • Fejlesztési folyamatok tervezése és megvalósítása
 • Digitális marketing és ügyfélkapcsolat, adatelemzés (statisztika, big data)
 • Y+Z generáció megszólítása és motiválása
 • Prezentációs technikák
 • Csapatmunka és kooperáció
 • Szerződéses rendszerek

FORMA

 • Non-formális tanulási rendszer
 • Kompetenciák fejlesztése szakértői csoporttal (ld. szakértői pool rész), saját, a képzésbe behozott projekt által
 • Külföldi hallgatók bevonása és itt tartása: emiatt célszerű a képzést angol nyelven elindítani
 • Erőteljes utókövetés, a végzettek megtartása és bevonása