Tudományos Diákköri Konferencia (TDK témáink)

Dr. Sipeky Csilla

Csilla
 • Pharmacogenetics knowledge, perceptions and confidence of stakeholders in Hungary

Pharmacogenetics practice has been successfully implemented in many countries around the world in order to support personalized medicine and enhance clinical and economic outcomes. Stakeholders knowledge in healthcare, understanding of importance, perceptions and confidence towards pharmacogenetics is essential for application of pharmacogenetic testing. We aim to assess these factors to enhance acceptance and utilization of pharmacogenetics. In addition, we aim also to identify the barriers of application of pharmacogenetic testing in their practice. Based on this study we plan to determine the preferred learning format for their future education in pharmacogenetics.

 • Transgeographical implementation of pharmacogenomic biomarker information into drug labels

Pharmacogenomics biomarker information provides the resource for practicing medical doctors to apply personalized drug treatment in clinic and facilitates precision medicine. We aim to analyze pharmacogenomic biomarker data available in the Summaries of Product Characteristics (SmPC) and compare to the information either in United States (US) Food and Drug Administration (FDA) or in European Medicines Agency drug labels of the same active substance.

 • Education of pharmacogenomics in medical school

Pharmacogenetics and personalized medicine are usually part of other curriculae or not at all included into the topics of medical schools. In this questionnaire-based study we aim to explore the view of the students (e.g. medical, biomedical, biology) and their understanding and need of pharmacogenetics knowledge.

 • The role of genetics in physical activity and fitness

Regular physical activity is a central component of public health recommendations. Based on the statement of World Health Organization 40% of our health status is determined by genetic factors and 60% is environmental. However, what are the genes influencing physical activity or performance are less known. The role of specific genes and sequence variants planned to be explored.

Dr. Sik Attila

Attila_270
 • A terrahertz sugárzás hatása az idegsejtek fejlődésére

A terrahertz (THz) sugárzás egy nem ionizáló elektromagnetikus sugárzás az infravörös és a mikorhullámú tartomány között. A THz széleskörben használt  biztonsági rendszereknél (pl.: repülőtéri átvilágítás), illetve az orvosi képalkotásoknál. Bár az alacsony intenzitású THz sugárzás biológiai hatása széleskörben vizsgált melyek nagytöbbségben mutatták, hogy nincs káros hatása, az erős THz frekvencia tartomány fejlődésre kifejtett hatása nem ismert. Napjainkban a kompakt lézer által előidézett erős és extrém erős THz generátorok elérhetővé váltak. Emberi pluripotnes őssejteket amelyek neuronokká differenciálódnak, illetve túlélő emberi agyszeleteket használva azt vizsgáljuk, hogy a THz sugárzás milyen hatással van az emberi idegsejtek fejlődésére. Sokcsatornás elvezetést használva a túlélő emberi agyszeleteken vizsgáljuk a THz sugárzás hatását a neuronhálózati funkciókra. Továbbá microfluid eszközökkel mérjük az emberi idegsejtek differenciálódását. Egy világon egyedülálló mikroszkópos technológia segítségével, melyet egy európai  konzorcium fejlesztett ki aminek vezetője a mi laboratóriumunk, élő neuronokban valós időben vizualizáljuk a neuronokban lejátszódó genetikai változásokat.

 • Az emberi és állati agyi neuronhálózatok funkcionális és struktúrális változása hypoxiás és hyperoxiás környezetben

Az oxigén megfelelő szinten való tartása létfontosságú minden élőlény számára. Az agy különösen érzékeny az oxigén szint változásra. Mind az alacsony (hipoxia) mind a magas O2 (hiperoxia) károsíthatja az idegsejteket. Már rövid O2 ellátási hiány, mely előfordulhat például agyvérzés, fejsérülés, szülés során, végleges agysérüléshez vezethet.  Bár hiperoxia számos helyzetben előfordul (pl.: vészhelyzeti maszkokban, újszülött osztályon, műtéteknél, agyvérzés kezelésnél), a hiperoxia hatása az agyra nem ismert. A mostani kutatás során megvizsgáljuk az agyi neuronok viselkedését mind állatokban, mind emberi mintákon hiperoxiás és hipoxiás körülmények között annak érdekében, hogy megállapítsuk mely neuronok a legérzékenyebbek.  Ez a kutatás alapvető információval fog szolgálni annak a célnak eléréséhez, hogy az agyat megvédő stratégiát lehessen kidolgozni a műtéteknél, terápiákban, illetve különböző foglalkozásoknál. Bár a projekt közvetlen célja annak megértése, hogy az agy miképpen működik a megváltozott O2 környezetben, a kutatásnak közvetlen klinikai haszna is lehet. Az idegi működés és az O2 koncentráció közötti összefüggés megértése hozzásegíthet a hipoxiával összefüggő esetek hatékonyabb kezeléséhez, és a biztonságos hiperoxia szint alkalmazásának meghatározásához. 

Dr. Szentpéteri L. József

Joe
 • Online tananyagfejlesztés hatékonyságának vizsgálata

A frontális oktatás hatékonysága egyre inkább megkérdőjeleződik globális szinten. Oktatási rendszereinket továbbra is az ipari forradalom idején kidolgozott, az akkori kor kihívásainak megfelelő tudás átadására alkalmas módszerek határozzák meg. Az utóbbi évtizedben felerősödtek a drámai változást sürgető kezdeményezések, s megvalósultak sikeresnek tűnő módszerek (Khan Academy, Future Learning, Finn-módszer). Vizsgálatunk alapját egy olyan tantárgy képezi, mely épp most vezeti be az online segédanyagokat, így várhatóan nyomonkövethető a módszertan-váltás eredményessége.

 • Tudománykommunikáció a közösségi médiában

Tudás-alapú társadalmunkban az információ töménytelen mennyiségben elérhető. Az információk hitelessége azonban nehezen, vagy egyáltalán nem követhető nyomon. A vizsgálat során nemcsak a hiteles források szűrését kíséreljük meg, hanem hosszú távon követjük az átadható információ mennyiségét és annak minőségét a különböző közösségi felületeken.

Dr. Magony Andor

Andor 270x270
 • Image analysis: tracking cell lifecycles in microscopic images

There is a growing amount of data derived from microscopic images that require sophisticated processing techniques for better analysis. In living organisms or cell cultures there is a dynamic growth in cell counts, the investigation of which is important to understand underlying mechanisms. The manual tracking of cell lifecycles is a tiresome and inefficient way of analysis, therefore automated, algorithmic image processing techniques are required to increase efficiency and decrease error. Scripting in Matlab required.

 • Musical brain: transformation of brain waves into music

The human brain constantly generates electrical signals, which have a great deal of meaning for a researcher, but they can also be interpreted as art values. As they are constituted by waves, using creative transformations we can make them audible. Some scripting in Matlab and basic musical background required.

Deák Máté

37328869_1902468953108466_2133020182421962752_n
 • A transzdiszciplináris megközelítés, mint kutatásmódszertan

A transzdiszciplináris (jelentése: több tudományterületet érintő) megközelítés napjaink elterjedőben lévő kutatási módszere. Olyan esetekben használható, ahol két vagy több tudomány módszereinek vagy fogalmainak összekapcsolásával írható le egy adott jelenség. Ez a megközelítés szakít a hagyományos, kizárólag egy szemszögből végzett vizsgálattal, s az adott jelenséget a maga teljességében szemléli. Az inter- vagy transzdiszciplináris kutatások módszertana új területnek számít, ezért annak elméleti, módszertani kodifikációja kutatás tárgyát képezheti. (Rövid történeti és megközelítési áttekintés: https://www.slideshare.net/ItsDuvie/inter-s-transzdiszciplinris-duvancic-alexander-cssz-krisztin)

 • Modern Falvak Program várható hatásai a helyi közösségek életminőségére

A Magyar Kormány 2018-ban új programot indít a falvak és kistelepülések modernizációjára. A tervezett strukturális fejlesztések nyolc tématerületen valósulnának meg: letelepedés, helyi közösségek – okos vidék, megélhetés, infrastruktúra, közösségi közlekedés, közszolgáltatások, együttműködés – helyi menedzsment, fejlesztési programok. Mivel a program még formálódóban van, fontos megvizsgálni annak lehetséges hatásait és pozitív hozadékait régiókra és településtípusokra bontva egészséges életmód, megtartóképesség, oktatás, munkahelyteremtés, életmód, stb. szempontjából. A kutatás terepmunkát és hatásvizsgálatokat is tartalmaz a transzdiszciplináris kutatói megközelítés jegyében. (A Programról részletesen ezen a linken lehet tájékozódni: http://töosz.hu/uploads/hirek%20dokumentumai/modern_falvak_program_t%C3%B6osz_v1%202%20(2).pdf)