Scientific Student Conference (TDK topics)

Dr. Csilla Sipeky

Csilla
 • Pharmacogenetics knowledge, perceptions and confidence of stakeholders in Hungary

Pharmacogenetics practice has been successfully implemented in many countries around the world in order to support personalized medicine and enhance clinical and economic outcomes. Stakeholders knowledge in healthcare, understanding of importance, perceptions and confidence towards pharmacogenetics is essential for application of pharmacogenetic testing. We aim to assess these factors to enhance acceptance and utilization of pharmacogenetics. In addition, we aim also to identify the barriers of application of pharmacogenetic testing in their practice. Based on this study we plan to determine the preferred learning format for their future education in pharmacogenetics.

 • Transgeographical implementation of pharmacogenomic biomarker information into drug labels

Pharmacogenomics biomarker information provides the resource for practicing medical doctors to apply personalized drug treatment in clinic and facilitates precision medicine. We aim to analyze pharmacogenomic biomarker data available in the Summaries of Product Characteristics (SmPC) and compare to the information either in United States (US) Food and Drug Administration (FDA) or in European Medicines Agency drug labels of the same active substance.

 • Education of pharmacogenomics in medical school

Pharmacogenetics and personalized medicine are usually part of other curriculae or not at all included into the topics of medical schools. In this questionnaire-based study we aim to explore the view of the students (e.g. medical, biomedical, biology) and their understanding and need of pharmacogenetics knowledge.

 • The role of genetics in physical activity and fitness

Regular physical activity is a central component of public health recommendations. Based on the statement of World Health Organization 40% of our health status is determined by genetic factors and 60% is environmental. However, what are the genes influencing physical activity or performance are less known. The role of specific genes and sequence variants planned to be explored.

Dr. Attila Sik

Attila_270
 • Effect of Terahertz radiation on neuronal development

Terahertz (THz) radiation is a not ionizing electromagnetic radiation between the infrared and microwave spectrum. It is widely used in  security (i.e.: security gates at airports) and medical imaging. Although the biological effect has been widely tested with low-intensity THz radiation and most show no adverse consequences, whether a strong THz-frequency field causes developmental abnormalities is not known. Recently, compact laser-driven sources of intense and extremely intense THz pulses became available. Using human induced pluripotent stem cells (IPSC) that differentiate to neurons and human organotypic brain slices we will investigate whether THz radiation has any effect on neuronal development. With multielectrode array recordings on human brain slices we will assess the influence  of THz on neuronal network functions. We also investigate axonal and dendritic development using microfluidic devices.

 • Functional and structural changes of human and animal brain circuitry in hypoxic and hyperoxic environment

Maintaining the O2 concentration at an appropriate level is the most important task for the survival of a living organism. Brain is especially sensitive to O2 change: both hypoxia and hyperoxia have deleterious effect on cells. Altered oxygenation of the brain (i.e.: in stroke, sleep apnea, complication during labour, etc.) often results in serious neurological damages. High level of oxygen concentration is supplied in many circumstances (i.e.: neonatal care, stroke treatment, surgical anaesthesia, etc.) without knowing the effect of this condition on brain activity. To develop more effective treatments to hypoxia-related diseases and to evaluate the safety level of hyperoxia, we aim to identify the morphological and functional changes in the cortex at low and high oxygen levels. The goal is to understand the underlying mechanisms that could lead to more specific approaches to treat neuronal damage and prevent loss of neurons.
The results of this research will have potential significant implications in general anaesthesia and treatment with high oxygen level in various circumstances in clinics.  Because hyperoxia was not suspected to cause neuronal damage in the adult human brain no processes exist to investigate potential cognitive deficits for example after general anaesthesia, and in various occupations where people are exposed to hyperoxia (i.e.: firefighters, jet pilots). The outcome of the project will also provide indications about the possibility of altered cognitive functions, memory and decision making process in hyperoxic conditions.

We use a unique microscope technology, developed by a European consortium lead by our laboratory, to visualize gene functions in live neurons in real time.

Dr. József L. Szentpéteri

Joe
 • Online tananyagfejlesztés hatékonyságának vizsgálata

A frontális oktatás hatékonysága egyre inkább megkérdőjeleződik globális szinten. Oktatási rendszereinket továbbra is az ipari forradalom idején kidolgozott, az akkori kor kihívásainak megfelelő tudás átadására alkalmas módszerek határozzák meg. Az utóbbi évtizedben felerősödtek a drámai változást sürgető kezdeményezések, s megvalósultak sikeresnek tűnő módszerek (Khan Academy, Future Learning, Finn-módszer). Vizsgálatunk alapját egy olyan tantárgy képezi, mely épp most vezeti be az online segédanyagokat, így várhatóan nyomonkövethető a módszertan-váltás eredményessége.

 • Tudománykommunikáció a közösségi médiában

Tudás-alapú társadalmunkban az információ töménytelen mennyiségben elérhető. Az információk hitelessége azonban nehezen, vagy egyáltalán nem követhető nyomon. A vizsgálat során nemcsak a hiteles források szűrését kíséreljük meg, hanem hosszú távon követjük az átadható információ mennyiségét és annak minőségét a különböző közösségi felületeken.

Dr. Andor Magony

Andor 270x270
 • Image analysis: tracking cell lifecycles in microscopic images

There is a growing amount of data derived from microscopic images that require sophisticated processing techniques for better analysis. In living organisms or cell cultures there is a dynamic growth in cell counts, the investigation of which is important to understand underlying mechanisms. The manual tracking of cell lifecycles is a tiresome and inefficient way of analysis, therefore automated, algorithmic image processing techniques are required to increase efficiency and decrease error. Scripting in Matlab required.

 • Musical brain: transformation of brain waves into music

The human brain constantly generates electrical signals, which have a great deal of meaning for a researcher, but they can also be interpreted as art values. As they are constituted by waves, using creative transformations we can make them audible. Some scripting in Matlab and basic musical background required.

Máté Deák

37328869_1902468953108466_2133020182421962752_n
 • A transzdiszciplináris megközelítés, mint kutatásmódszertan

A transzdiszciplináris (jelentése: több tudományterületet érintő) megközelítés napjaink elterjedőben lévő kutatási módszere. Olyan esetekben használható, ahol két vagy több tudomány módszereinek vagy fogalmainak összekapcsolásával írható le egy adott jelenség. Ez a megközelítés szakít a hagyományos, kizárólag egy szemszögből végzett vizsgálattal, s az adott jelenséget a maga teljességében szemléli. Az inter- vagy transzdiszciplináris kutatások módszertana új területnek számít, ezért annak elméleti, módszertani kodifikációja kutatás tárgyát képezheti. (Rövid történeti és megközelítési áttekintés: https://www.slideshare.net/ItsDuvie/inter-s-transzdiszciplinris-duvancic-alexander-cssz-krisztin)

 • Modern Falvak Program várható hatásai a helyi közösségek életminőségére

A Magyar Kormány 2018-ban új programot indít a falvak és kistelepülések modernizációjára. A tervezett strukturális fejlesztések nyolc tématerületen valósulnának meg: letelepedés, helyi közösségek – okos vidék, megélhetés, infrastruktúra, közösségi közlekedés, közszolgáltatások, együttműködés – helyi menedzsment, fejlesztési programok. Mivel a program még formálódóban van, fontos megvizsgálni annak lehetséges hatásait és pozitív hozadékait régiókra és településtípusokra bontva egészséges életmód, megtartóképesség, oktatás, munkahelyteremtés, életmód, stb. szempontjából. A kutatás terepmunkát és hatásvizsgálatokat is tartalmaz a transzdiszciplináris kutatói megközelítés jegyében. (A Programról részletesen ezen a linken lehet tájékozódni: http://töosz.hu/uploads/hirek%20dokumentumai/modern_falvak_program_t%C3%B6osz_v1%202%20(2).pdf)