Renáta Gajdács-DóróResearch assistant

Kutató biológusként diplomáztam a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán. Diplomamunkámban víruskutatással foglalkoztam. A doktori disszertációm befejezése folyamatban van. PhD munkám során a magyarorszégon cirkuláló rotavírusok teljes genom szekvenálásával foglalkoztam. Jelenleg neurobiloógiai kísérleteket végzek a pécsi Szentágothai János Kutatóközpont Celulláris Neurobiológia csopotban.


I graduated as a research biologist at the Faculty of Sciences, University of Pécs. My MSc thesis was focusing on virus research. I am currently finishing my PhD. During my PhD my main interest was the whole genome sequencing of the circulating rotaviruses in Hungary. Currently I am working on the field of neurobiology in the Cellular Neuroscience laboratory at the Szentágothai Research Centre in Pécs.