Anikó GörbeBiológus

    A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán biológusként végeztem, ahol diplomamunkámat a kognitív idegtudomány területén készítettem. A kutatási területem a humán pszichofiziológia egyik közkedvelt módszerének, a Pszichomotoros Vigilancia Tesztnek a széleskörű tanulmányozása volt. Nem sokkal később lehetőségem adódott csatlakozni egy neurobiológiai kutatócsoporthoz, ahol a funkcionális Mágneses Rezonancia Képalkotás (fMRI) preprocessing kiértékelését végezhettem. Ezt követően transzlációs kutatásokkal kezdtem foglalkozni, azon belül is adatelemzéssel, statisztikával. Magabiztos használója lettem az R programnyelvnek, amely segítségemre volt a meta-analízisek és a regiszter kohort elemzések elkészítésében. Ha időm engedi, szívesen képzem magamat különböző tudományterületeken. A University of Michigan Python programozó kurzusának elvégzésével immár két programozási nyelv ismeretét tudhatom magaménak.


    I graduated from the Faculty of Sciences of the University of Pécs as a biologist, where I wrote my thesis in the field of cognitive neuroscience. My field of research was the comprehensive study of one of the popular methods of human psychophysiology, the Psychomotor Vigilance Test. Afterwards, I had the opportunity to join a neurobiological research group where I could perform preprocessing evaluation of functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI). After that, I started to work with translational research, including data analysis and statistics. I became a confident user of the R programming language, which helped me to prepare meta-analyzes and register cohort analyzes. When time permits, I seek the opportunity to learn and develop in different disciplines. By taking a University of Michigan Python programming course, I became competent in using two programming languages.