Dr. Budán Ferenc CsabaTudományos munkatárs

    Már egészen fiatalon felkeltették az érdeklődésem a természettudományok. Szerettek a jelenségek mögött ok-okozatokat keresni – kiterjesztve ezt egymástól távol álló területekre is, az interdiszciplinaritás szellemében. A PTE, ÁOK, Gyógyszerész Szakát végeztem el. Ez után a PTE, ÁOK, Orvosi Népegészségtani Intézetében voltam rezidens, később tanársegéd. Itt kémiai karcinogénekkel és kemopreventív hatásmechanizmusokkal foglalkoztam. Innen utam az OÉTI felé vezetett, ahol a táplálkozástudomány volt a fő szakmai profilom. Ezt követően érdeklődésem a környezeti ártalmak és in vivo képalkotó eljárásokkal történő nyomon követésük felé fordult. Főleg ezen témákból védtem meg PhD értekezésemet is, miközben a radiogyógyszerész szakvizsgát is letettem. Azóta kutatásokat tervezek, kivitelezek és az eredményeket tudományos folyóiratokba publikálom, továbbá érdeklődő laikusok számára is előadom – a tudományos alapokon nyugvó és bonyolultnak látszó ok-okozatok közérthető, de szakszerű elmagyarázásával.


    I was interested in life sciences at a very young age. Since then I like to investigate nature phenomenons on causal level with interdisciplinar approach. I obtained a pharmacist degree in the University of Pécs. Then I was an assistant lecturer in the Public Health Institute in the Universtity of Pécs, where I studied chemical carcinogenes and chemopreventive mechanisms. After that in the National Institute of Nutrition the nutrition science was my research topic. I have obtain my PhD about studies of environmental pollutions tracking with in vivo imaging methods. By the time I also passed the radiopharmacist professional exam. Since then I plan, carry out and publish multifarious scientific research projects. Moreover I perform lectures with scientific background and in easily understandble form for interested lay people.

    I was interested in the natural sciences at a very young age. They liked to look for causes behind the phenomena – extending this to distant areas, in a spirit of interdisciplinarity. I graduated from PTE, MSc, Pharmacist. After that I was a resident of the Institute of Public Health of the University of Pécs, MSc, later a teaching assistant. Here I dealt with chemical carcinogens and chemopreventive mechanisms of action. From here, my journey led to OÉTI, where nutrition science was my main professional profile. Following this, my interest turned to monitoring environmental hazards and their in vivo imaging procedures. I also defended my PhD dissertation mainly on these topics, while also passing the radiopharmaceutical exam. Since then, I have been planning, conducting and publishing the results in scientific journals, as well as presenting them to interested lay people – with an understandable but professional explanation of the scientific-based and seemingly complex causes.