Dr. Tuboly Ádám TamásTudományos munkatárs

Miután 2015 végén megvédtem a doktori disszertációm a Pécsi Tudományegyetem Filozófia Doktori Iskolájában, a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetében kezdtem dolgozni fiatal kutatóként. Jelenleg ugyanitt Prémium Posztdoktori kutató, illetve az ITD tudományos munkatársa vagyok. Kutatásaim és oktatási tevékenységem során a tudomány filozófiájával és történetével foglalkozok, különösen annak is huszadik századi történéseivel, illetve a tudomány társadalmi felelősségével. Eddig két könyvem jelent meg magyar nyelvem, számos kötetek szerkesztek angolul, illetve több idegen nyelvű tanulmányom is megjelenés alatt van. Az ITD egy ideális terepet biztosít számomra, hogy az elméleti kutatásaim során nagyobb hangsúlyt tudjak fektetni a tudománynak a társadalomban betöltött szerepére is.