Milán Attila HatháziKutatási asszisztens

    Egészségfejlesztőként diplomáztam a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán, majd mentálhigiénés szakképesítést szereztem a Budapesti Gazdasági Egyetemen. Az elmúlt években kistérségi fejlesztési és társadalmi felzárkóztatási projektekben dolgoztam. Ezekben a projektekben kutatásokat végeztem az érintett lakosság mentális és szomatikus egészségi állapotát befolyásoló protektív és rizikófaktorok tekintetében, részt vettem járási egészségfejlesztési tervek elkészítésében, népegészségügyi szűrések szervezésében, koordináltam munkaerőpiaci integrációs programokat. Részt vettem több szervezetfejlesztő és egészségfejlesztő projekt tervezésében és lebonyolításában vállalati és önkormányzati környezetben.


    I graduated as a health developer from the Faculty of Health Sciences of the University of Pécs, then I obtained a qualification in mental hygiene at the Budapest University of Economics.

    In recent years, I have worked on micro-regional developments and social inclusion projects. In these projects, I conducted research on protective and risk factors influencing the mental and somatic health status of the affected population, participated in the preparation of district health development plans, organized public health screenings, and coordinated labor market integration programs. I have been involved in the planning and implementation of several organizational and health development projects in corporate and municipal environments.