Discovery Team

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Transzdiszciplináris Kutatások Intézete (ITD) az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) egészségügyi innovációt fejlesztő, támogató részlegének (EIT Health) magyarországi képviseletében folyamatosan olyan újszerű, kreatív egészségügyi megoldásokat kutat és támogat, amelyek nagymértékben segíthetik az egészségügyben dolgozók mindennapi munkáját és emeli a betegeknek nyújtott szolgáltatások minőségét.
Az intézet 2021-ben indult projektje egy olyan egyedülálló kezdeményezés volt, amelyre korábban még nem volt példa. A Discovery Team névre keresztelt kutatás keretében a PTE klinikáin működő napi rutin megfigyelése útján feltérképezték azokat a kihívásokat, nehézségeket, amelyek kiküszöbölésével gyorsabbá, egyszerűbbé, hatékonyabbá tehető az ellátás mind az ott dolgozók, mind a betegek részére.
A cél érdekében egy egyedülálló megoldást választottak. A vizsgált szakterülettől független, 10 főből álló, vegyes összetételű – bölcsész, művész, informatikus, oktató, orvos, phd hallgató – csoportot állítottak össze, amelynek célja az volt, hogy a csoport tagjai párokat alkotva, kívülállóként vegyenek részt és az előre meghatározott szempontok mentén figyeljék meg a klinikákon zajló folyamatokat. A felmérést a csatlakozott klinikákon 5 olyan orvos – klinikai champion – segítette, akik nem csupán motiváltak és nyitottak az újszerű, innovatív megoldások iránt, hanem proaktívan, mindennapi feladataikon felül tevékenyen is részt vállalnak azok megvalósításáért. 
A felmérés eredményeképpen 10 kihívás csoportot sikerült azonosítani, amelyek további részfeladatokra bonthatóak. Mivel ezek a kihívások valamennyi – a kutatásban részt vevő – szervezeti egységet egyaránt érintenek, nagy valószínűséggel sikerült olyan mélyen gyökerező problémákat feltárni, amelyekre adott megfelelő válaszok átfogó szolgáltatás minőség béli fejlődést idézhetnek elő akár a PTE valamennyi intézményénél egyaránt. Az alkalmazott módszer eredményeképpen az így nyert megállapítások garantáltan objektívek és a kívülálló számára egyértelműen beazonosíthatóak. 
A Kutatás folyamata és a résztvevő szervezeti egységek 
A program tavaly 2021 áprilisa és 2021 augusztusa között zajlott. A programban 10 önkéntes vett részt és 6 klinikai jelentkezett önkéntes alapon – a Fogászati és Szájsebészeti Klinika, Fül-Orr Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, II. Belgyógyászati Klinika és Nephrológia, Diabetológiai Centrum, Szemészeti klinika, Sebészeti Klinika és az Onkoterápiás Intézet.
Az ötlet a kidolgozott kutatási módszertan és a kapott eredmények fényében felkeltette az Európai Innovációs és Technológia Intézet figyelmét is, aki amellett, hogy a kutatás teljes költségét finanszírozta, vizsgálja annak továbbfejlesztési, felhasználási lehetőségeit a nemzetközi környezetben egyaránt.
A program idén, 2022-ben ismét megrendezésre kerül, azonban a mostani alkalommal a kutatás fókuszában idén a szépkorúak ellátásával foglalkozó, arra szakosodott egészségügyi és szociális intézményekben zajló folyamatok kerülnek.