A Transzdiszciplináris Kutatások Intézete

Intézetünk 2018-ban alakult azzal a céllal, hogy a társadalom széles rétegeivel ismertesse meg és hirdesse az egyetemi kultúrát, tudományos kutatások eredményességét, valamint interakciót hozzon létre nem csak az egyetemen belül, hanem annak falain kívül is. A transzdiszciplinaritás folyamatán keresztül új módszertani megközelítésekkel és hatékony kommunikáció kialakításával összekapcsoljuk a különböző tudományterületek, a gazdasági és a civil szféra szereplőit. Olyan teret kívánunk biztosítani, mely megkönnyíti és ösztönzi az egyes ágazatok közötti együttműködést és munkamegosztást oly módon, hogy az nem csak a résztvevők, hanem a társadalom egészét szolgálja. Intézetünk tevékenységének fő pillérei az oktatás, a kutatás, az innováció, a tudománykommunikáció és a kapcsolatépítés.
Oktatás és tudománykommunikáció
Olyan kurzusokat fejlesztünk, melyek egyszerre több tudomány és művészet eltérő perspektívájából és módszertanából közelítik meg ugyanazon jelenségeket. A nemzetközi trendeket követve oktatási gyakorlatunk követi az inter- és transzdiszciplinaritás szellemiségét. Kurzusaink oktatásában nem cask a PTE különféle karainak oktatói, hanem nemzetközi vendégoktatók és külsős szakemberek is részt vesznek. Alakulásunk óta olyan kurzusokat indítottunk el, mint az Add el magad!/Sell yourself!, Medical Humanities, Atomjó történetek, Hedonism in practice, House MD in Philosopy, vagy a Tapestry of values in science.
Kutatás
Intézetünk eltökélt szándéka, hogy továbbfejlessze és alkalmazza a transzdiszciplinaritás fogalmát a kutatások területén. Kutatók és szakmabeliek egyaránt hozzájárulnak egyedi szakértelmükkel ahhoz a folyamathoz, melynek lényege, hogy különböző szakterületeknek a megértését, feldolgozását egy komplex egységként, egy projektként kezeljük, ne pedig csak egy bizonyos, kiemelt részét próbáljuk meg értelmezni. A kihívásokkal teli izgalmas és sokszínű munka folyamán nemzetközileg elismert, szellemi tudás születik az új módszereknek és megközelítéseknek köszönhetően.
Innováció és kapcsolatépítés
A transzdiszciplinaritás filozófiája elkötelezett a bevonó stratégiája mellett, melynek lényege a jól működő, célorientált kapcsolatépítés az üzleti és innovációs szféra képviselőível, valamint a nagyközönséggel. Az EIT Health (Európai Innovációs és Technológiai Intézet) nemzetközi hálózat tagjaként feltörekvő tehetségeket kötünk össze iparági szereplőkkel, mely együttműködésből innovatív termékek, szolgáltatások és vállalkozások születnek. Emellett intézetünk nem cask a tudományos oktatásra és különböző fórumok rendezésére fektet nagy hangsúlyt, hanem olyan, a hétköznapi emberek számára szervezett tudományos, mégis közérthető programsorozatokra, mint például a Brain Awareness Week/Agykutatás Hete, Art of Ageing/Kortalan Tudomány Konferencia és Fesztivál.

JÖVŐKÉPÜNK ÉS KÜLDETÉSÜNK

Vezető európai intézménnyé válni, amely elősegíti új tudományágak és módszertani megközelítések létrehozását, átlépve és túlmutatva a már létező tudományágak határain.

Olyan teret biztosítani, amely ösztönzi, közvetíti és biztosítja a tudományágak és egyéb területek közötti átjárást. Küldetésünk továbbá a hatékony kommunikáció kialakítása és fenntartása a tudományterületek, üzleti szféra és a társadalom között.

Amennyiben intézetünk tevékenysége felkeltette érdeklődését, ismerjen meg minket, böngésszen tovább oldalunkon vagy lépjen velünk kapcsolatba elérhetőségeinken!

Munkatársaink

Innováció

Kutatás

Oktatás

Adminisztráció