Oktatás

A tudomány fejlődése mára lehetővé tette, hogy a világban zajló jelenségeket egy-egy tudományág alaposan megismerje, megértse, azokat a maga nyelvén dokumentálja, s a felhalmozott tudást oktassa. Ugyanakkor az említett jelenségeket nem kizárólag egy tudományterület veheti górcső alá, hiszen ugyanaz vizsgálható más tudományok által is, más perspektívákból megközelítve. A fentiekből következik, hogy az oktatás módszertana is lehet inter- és transzdiszciplináris.

Intézetünk 2018-ban – többek között – azzal a céllal jött létre, hogy a különféle tudományterületek eltérő fókuszú és módszertanú, ám ugyanazt a jelenséget vizsgáló megközelítéseiből közös kurzusokat fejlesszen, s egyszerre több tudomány és művészet szemszögéből láttassa az oktatott tárgyat a modernitást kereső, s azt elváró hallgatókkal. Nem csak a nemzetközi oktatási trendek, de a világunk tényleges változásai is indokolják ezt az új, holisztikusabb oktatási módszertant, s az ebben a szellemben fejlesztett kurzusok minél szélesebb körű bevezetését.

Így az ITD egyik funkciója olyan kurzusok fejlesztése és oktatása, melyek megfelelnek ezeknek a kihívásoknak, s biztosítják a tudományterületek közötti átjárást. Jó és működő példa erre az „Add el magad!/Sell yourself!” című kurzus, mely az érvényesüléshez szükséges képességeket adja át a hallgatóknak, vagy a „Medical Humanities”, mely az orvos- és bölcsészettudomány közös metszeteibe, így például az érték fogalmába nyújt betekintést. Az „Atomjó történetek” a nukleáris energia felhasználásának előnyeit és hátrányait, működési elvét és az energiaiparban betöltött szerepét, társadalmi megítélését, s a sugárzás orvoslásban történő felhasználását mutatja be. A „Hedonism in practice” különlegessége abban áll, hogy az ember által örömforrásként megélt cselekvésekről (drogok, szerencsejáték, gasztronómia, alkohol, szex, stb.) neurobiológiai, társadalmi, jogi és egyéb szempontok alapján nyújt teljes képet a hallgatóknak. A „House MD and Philosophy” a Dr. House c. sorozatban megjelenő populáris témák kapcsán tárgyal filozófiai és etikai problémákat. A „Tapestry of values in science” a tudományos, és a tudományban fellelhető értékeket járja körül. A fenti kurzusok oktatásában részt vesznek a PTE különféle Karainak oktatói, nemzetközi vendégoktatók, valamint külső szakemberek is.

Nem kizárólag egy-egy kurzus indítása vált céllá, hanem specializációk, illetve önálló oktatási programok kialakítása is folyamatban van. Így a közeljövőben kerül elindításra a „Bsc in Integrated Sciences with Humanities” angol nyelvű programunk, mely a természettudományokat ötvözi a bölcsész- és társadalomtudományokkal. Ennek részleteiről, valamint az indított kurzusainkról ezen a weboldalon tájékozódhat az érdeklődő!

Kurzusok leírása bővebben

Az alapvető előadói készségének elméleti és gyakorlati fejlesztése.  

Érintett témakörök: 

Arisztotelész iránymutatásai. Ethos-Pathos-Logos. Mitől lesz hatékony egy előadás? A hallgatóság felkészítése. Miért félünk a nyilvános beszédtől?  Az első benyomás jelentősége, szakaszai, evolúciós háttere. A megkapó Cím. A hallgatóság felmérése, kontroll alatt tartása. Bevezetés. A tartalom csomagolása. A figyelemfelkeltés, hatáskeltés eszközei. Az előadás fő mondanivalójának meghatározása. A figyelmi készség. A hallgatóság kihívásai, s az azokhoz való alkalmazkodás lehetőségei. Szemkontaktus. A hallgatóság bevonásának és a magabiztosság sugárzásának eszközei. Hanghordozás. A Mosoly. Humor, Irónia, Önirónia. 1-3-5-7 – Egy kis számmisztika… Vizuális eszközök alkalmazása . Flipchart, tábla, laserpointer használata. Diagramok, grafikák készítésére vonatkozó irányelvek.  A személyes tér szabályai és törvényszerűségei az adott előadói helyzet és kulturális hatások tükrében. Testbeszéd.

Kapcsolatfelvétel az oktatóval: Dr. Szentpéteri L. József

Az előadói készségének emelt szintű elméleti és gyakorlati fejlesztése.  

Érintett témakörök: 

Az előadás szerkezete. Bevezetés (Principium), Elbeszélés (Narratio), Kitérés (Egressus), Témafelvetés (Propositio), Érvelés (Argumentatio), Bizonyítás (Confirmatio), Cáfolás (Refutatio), Befejezés (Peroratio). Retorikai elemek. A storytelling műfajának tanulmányozása tudományos, ismeretterjesztő és szórakoztató műfajokban. A közönség bevonása. Az előadás zárása. Diáink tervezése, kivitelezése. A nemek közti alapvető kommunikációs különbségekről. Alapvető öltözködési és viselkedési etikett nyilvános beszéd során. A gyakorlás, felkészülés módszertana. Gazdákodás az idővel. Technikai eszközök használata. Az előadóterem adottságai. Személyiség típusok. A Berne-féle én állapotok. Az izgalom leküzdése. Stresszkezelési technikák.

Kapcsolatfelvétel az oktatóval: Dr. Szentpéteri L. József

A sikeres prezentáció és TDK munka gyakorlati oldalát informatikai készségek fejlesztésével támogatja a kurzus. Cél a hallgatók előadói képességének javítása gyakorlati szempontból, készségszinten, hogy tudományos diákköri, szakdolgozati, valamint orvosi pályafutásokban gördülékenyen vegyék a megnyilvánulás technikai akadályait. Így az előadásokon és gyakorlatokon kiemelt hangsúlyt fektetünk a legáltalánosabb kutatásban és előadásban használt szoftverek készség szintű fejlesztésére. Tartalmi és formai ajánlásokat teszünk az aktuális design trendeknek megfelelően, mindezt orvostudományi stílusban desztillálva.  Az érintett szoftverek: OneDrive, Power Point, Word, Mendeley, Endnote, Adobe Creative Suite.

Kapcsolatfelvétel az oktatóval: Dr. Szentpéteri L. József

A tantárgy célja a hallgatók felkészítése vizsgákra, későbbi állásinterjúkra és egyéb stresszes helyzetekre, ahol nemcsak a tudás, hanem a mentális állapot és a helyes viselkedés is számít. A kurzus útmutatásokat kínál a megfelelő viselkedéshez, mentális felkészüléshez, hozzáálláshoz, felszereléshez, kérdéseket és válaszokat a feltett kérdésekre. Ezen felül a kurzus a szakmai önéletrajzra is fókuszál, amely ugyanolyan fontos az egyetemi években, mint a diploma megszerzése után. A tanfolyam egyetemes útmutatásokat és konkrét, egyedi javaslatokat nyújt a kurzuson részt vevő hallgatók számára. A kurzus végén minden résztvevő egy egyéni önéletrajzzal és egy LinkedIn-profillal fog rendelkezni.

Kapcsolatfelvétel az oktatóval: Dr. Szentpéteri L. József

A tárgy célja, hogy segítse a hallgatókat a különböző személyiségtípusok felismerésében, és a típusoknak megfelelő, hatékony kommunikáció kialakításában. Számos személyiségtipológia létezik. Egy dolog azonban közös: minden típushoz más-más kommunikációra van szükség a konfliktusok elkerülése és az eredmények elérése érdekében. Ez a tanfolyam egyrészt az oly fontos önismereti lehetőségekkel ismerteti meg a résztvevőket. Mindenki megkapja a pontos útmutatásokat, hogy először meghatározhassa önmagát az adott kritériumrendszer tükrében. Később megtanuljuk, hogyan lehet felismerni a típusokat más embereknél. A tanfolyam útmutatásokat kínál a megfelelő viselkedéshez, mentális tudatossághoz és az egyes embertípusokhoz való helyes hozzáálláshoz. Szerepjátékok révén elsajátítjuk, hogyan lehet a legjobban teljesíteni különböző helyzetekben.

Kapcsolatfelvétel az oktatóval: Dr. Szentpéteri L. József

A metakommunikációnak, a testbeszédnek a mindennapi életben óriási jelentősége van. Az emberek egymáshoz való viszonyát mozgásuk, mimikájuk alapvetően befolyásolja, még mielőtt egyáltalán megszólalnának. A testbeszéd a bizalom kialakításának, a hatékony kommunikációnak, végsősoron az eredményes terápiának kulcsfontosságú eleme. A kurzus célja, hogy minél mélyebb ismereteket szerezzenek a diákok a testbeszéd jelentőségéről, az egyes mozdulatok, gesztusok jelentéséről, s egy másik személyre gyakorolt hatásáról. Az órák során nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati képzésre s az önismeret fejlesztésére.

Kapcsolatfelvétel az oktatóval: Dr. Szentpéteri L. József

A kurzus célja a manuális készségek, a türelem, az összpontosítás, precíziós műveletek és a monotonitás tűrésének fejlesztése. Mindez olyan alternatív, alacsony költségvetésű módon, amely nemcsak örömet okoz, hanem műalkotást is teremt. A tantárgy keretein belül a hallgatók csiszolhatják kézi készségeiket a hagyományos húsvéti tojás készítési módszerek számos fázisának művelésével. Tevékenységek: karcolás és gravírozás professzionális gravírozóval; fecskendő és orvosi tű használata; viasz olvasztás; viasz precíziós felvitele egyenetlen felületre; precíziós festés; ecetsavas maratás. A kurzust sokéves tapasztalattal rendelkező oktató vezeti, aki „Népi Iparművész” címmel rendelkezik. Vendégelőadóként további népi iparművészek is részt vesznek az oktatásban.

Kapcsolatfelvétel az oktatóval: Dr. Szentpéteri L. József

Az ionizáló sugárzás különböző tudományterületeken és szakmákon átívelő értelmezését a Pécsi Tudományegyetem Transzdiszciplináris Kutatások Intézete interdiszciplináris megközelítésű előadássorozat formájában kívánja segíteni. A radioaktivitás témakörének válogatott fejezeteibe történő betekintés során a hallgatóság megismerkedik a radioaktivitással, annak környezeti-biológiai hatásaival, az atomerőművek működésével, a nukleáris katasztrófák sugáregészségügyi következményeivel, valamint a nukleáris környezetvédelemmel, sugárvédelemmel, illetve a radioaktivitás és az azt hordozó technológiák gazdasági, társadalmi, kulturális hatásaival. A kurzus célja a radioaktivitás válogatott fejezeteinek ismeretterjesztő jellegű és interaktív bemutatása, ezért az külön sugárzástani előismereteket nem igényel. A kurzus fő célközönsége a bevezetőben vázolt témakörökben ismereteiket és részint tapasztalataikat bővíteni kívánó egyetemi hallgatóság.

Az életben számos szokás és öröm létezik, melyeket az emberek azért szeretnek, mert örömtelivé varázsolják életüket (például a gasztronómia, játékok, alkohol, szex, szerencsejátékok, közösségi média, stb.). Az agy az ember azon szerve, mely a fizikai és mentális ingereket élvezetté alakítja. Ugyanakkor az élvezetekre rá lehet szokni, függővé tehetnek minket, s a függőség ár sokkal több, mint pusztán hedonizmus, vagy rossz szokás. Számos mentális és fizikai betegséget, személyes krízist okozhatnak, míg az egészségügyi oldalát nézve a dolognak, számos kiadást generál azok gyógyítása. Mindemellett a függőség által jelentett problémák megjelennek a társadalom szintjén is, jogi, közgazdasági vagy egyéb szempontból. A kurzus az örömmel és a függőségekkel foglalkozik az agyműködést véve alapul, ám a fókusz nem csak egészségügyi. Definiálja azt is, hogy az öröm mitől öröm, s ez hogy alakulhat át függőséggé, mely veszélyezteti az embert, az egészséget és a társadalmat is. A kurzus koncepciója az, hogy több tudomány is megvizsgálja a jelenséget, így a neurobiológia mellett szociológia, közgazdaságtan és jog szemszögét is alapul véve a hallgató sokkal részletesebb, egész képet kap az összefüggésekről, holisztikusabb módon megértve azt. Ezért az Orvostudományi Kar és más Karok oktatói együtt oktatják a kurzust, gyakorlati tapasztalatokkal alátámasztva az elmondottakat. Jó gyakorlati példa lehet egy gasztronómiai élmény – mely egyből meg is magyarázza, miért hedonizmus a gyakorlatban a kurzus címe – mely során egy étkezés és az azt magyarázó tudomány együtt tapasztalható meg gyakorlati módszerekkel.

Az orvosi humán tudományok (medical humanities) című kurzus egy olyan interdiszciplináris tudományterületet mutat be, mely egymástól látszólag távol álló tudományok közös metszeteként van jelen az orvostudományban. Ez a tudományterület magában foglalja a humán tudományokat (mint a filozófia, etika, történelem, összehasonlító irodalom és vallás), a társadalomtudományokat (mint a pszichológia, szociológia, antropológia, kulturális tanulmányok, egészségföldrajz), és a művészeteket (mint az irodalom, színház, film, képzőművészet), s megmutatja azok jelenlétét és alkalmazásukat az orvosképzésben, és a gyakorlati orvoslás során. Az orvosi humán tudományok olyan speciális megközelítés, amely azt bizonyítja, hogy a művészetek, a társadalom- és humán tudományok lényegesen többet kínálnak annál a szerepnél, mint amit jelenleg az orvosképzésben betöltenek. A kurzus bemutatja azt, hogy az említett tudományok milyen eltérő szemszögekből vizsgálják az emberi történelmet, kultúrát és viselkedést, s megtanítja azt is, hogy az összesített tapasztalatok hogyan használhatóak fel az egészségügyi rendszerek működésének mindennapjaiban.

A kurzus során a népszerű „Doktor House“ sorozat segítségével fogunk alapvető orvos-etikai, filozófiai, logikai, pszichológiai és módszertani kérdéseket tárgyalni a hallgatókkal. Az egyes alkalmakon először megnézünk egy teljes epizódot a sorozatból (40 perc), majd az óra hátralevő részében (40 perc) az adott részben látottak alapján tárgyaljuk a kiválasztott problémákat. A kurzus célja egyrészt, hogy a hallgatók megismerkedjenek az etika és a filozófia alapvető kérdéseivel (mindezt könnyen emészthető formában), illetve, hogy a kurzus végére képesek legyenek a leghétköznapibb szituációkban is észrevenni és detektálni a tudományos problémákat.

Kapcsolatfelvétel az oktatóval: Dr. Tuboly Ádám Tamás

A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatót a tudományos és a tudományban fellelhető értékek szerteágazó világába. Gyakran mondják, hogy a tudomány a világról tesz igaz állításokat, és hogy kizárólag tényekkel, adatokkal és mérhető dolgokkal foglalkozik. Azonban, ha figyelembe vesszük a tudomány történetét, a tudomány konkrét gyakorlatát, illetve az értékek és a tudomány filozófiai nézeteit, akkor az értékek témakörének egy teljesen új, interdiszciplináris megközelítését kapjuk, ez által pedig azt is másképp fogjuk szemlélni, hogy az értékeink miképp befolyásoljáka világról való tudományos gondolkodásunkat.

Kapcsolatfelvétel az oktatókkal: Dr. Tuboly Ádám Tamás és Dr. Emil Toescu

Fejlődik-e a tudomány? Van-e haladás a tudományban? A világot és az igazságot írják le a tudósok? Ki volt jobb fizikus: Arisztotelész, Newton, vagy épp Einstein? Egyáltalán összemérhető a teljesítményük? Hogy néz ki egy tudományos forradalom? Vannak-e egyáltalán tudományos forradalmak, vagy csak más szemüvegen keresztül szemléljük a világot? Ugyanabban a világban élt Newton és Einstein? Hogy értsünk meg eltérő (tudományos) kultúrákat és elméleteket? A kurzus folyamán ezekre a kérdésekre keressük a választ, főképp Thomas Kuhn „A tudományos forradalmak szerkezete” című munkája alapján. A könyvet sokan a huszadik század egyik legfontosabb művének tartják, legyen szó akár természet-, humán, vagy épp orvostudományokról. Kuhn a tudomány történetét és természetét olyan fogalmakkal írta le, mint paradigma, dogma, paranoia, anomália, krízis, forradalom. Az óra

célja, hogy a hallgatókkal együtt, interaktív, párbeszédes módon átbeszéljük a fenti kérdéseket és jobban megismerjük a tudomány működését és helyét a társadalomban. A kurzus során a hallgatók olyan elemzői és szintetizáló képességekre tesznek szert, amelyeket a későbbi tanulmányaik során is használhatnak annak érdekében, hogy könnyebben eligazodjanak a tudomány társadalmi viszonyainak útvesztőiben.

Kapcsolatfelvétel az oktatóval: Dr. Tuboly Ádám Tamás

Oktatók: Dr. Nyitrai Miklós (PTE ÁOK), Dr. Sík Attila (PTE ÁOK), Dr. Szentpéteri József László (PTE ÁOK), Dr. Deák Máté Iván (PTE ÁOK), dr. Liber Noémi (PTE ÁOK), dr. Gruber Adél (PTE ÁOK), Halassy Zsolt (PTE ÁOK), Dr. Maróti Péter Dezső (PTE ÁOK), Kleschné dr. Csapi Vivien (PTE KTK), Dr. Rácz-Putzer Petra Eszter (PTE KTK)

Az egészségügyben folyamatosan megvalósuló innovációk biztosítják a betegellátás, a diagnosztizálás vagy épp a prevenció minél pontosabb, beteg orientáltabb megvalósítását. De miként is jönnek létre ezek az innovációk, milyen tudásra, szakemberekre és eszköztárra van ehhez szükség? Az Innovatív egészségügyi technológiák című kurzuson mindezt feltárjuk a hallgatók számára. Célunk azon tudás, készség és gyakorlat átadása, melyek valós piaci igényre építve, egészségügyben felmerülő problémán/kihíváson alapuló, arra megoldást kínáló ötletnek, majd projektnek a kidolgozásához, sikeres megvalósításához szükségesek. Ennek során az igény beazonosításától kezdve, az ötlet validálásán és a fejlesztéshez szükséges szempontok bevonásán, kielemzésén túl a megoldási javaslat megfelelő prezentációjával záródó folyamaton haladunk végig.

A kurzus keretében a hallgatók a csapatmunka mellett az alábbi témakörökkel ismerkedhetnek meg: igények, kihívások feltérképezése és ötletformálás, célcsoport meghatározás, versenytársak, versenyelőnyök, kockázatelemzés, üzleti modell, validáció, szellemi tulajdonvédelem, marketing, prezentációs technikák, egészségügyi adatok értéke, felhasználása, védelme, kiberbiztonság, egy projekt út bemutatása valós példán keresztül.

Aki felveszi a kurzust, egy valódi projekt alapú és csapat munkában megvalósuló folyamatban tud részt venni, továbbá a kurzus lezárása, érdemjegyének megszerzése érdekében lehetősége nyílik a megszerzett tudás, készség, és a csapattagok kreativitását és együttgondolkodását bizonyító projekt bemutatására is egy külső szakértőknek szóló prezentáció formájában.

Megjegyzés:

A tantárgyfelelős a PTE ÁOK Biofizikai Intézet, ugyanakkor Intézetünk munkatársai is jelentős számban részt vesznek az oktatásban, megvalósításban.

Kapcsolatfelvétel az oktatóval: Dr. Sík Attila

Transzdiszciplináris kurzus, amely körüljárja az emberi gerinc kérdéskörét a szó konkrét orvosi-biológiai értelmétől az átvitt, etikai értelméig. A kurzuson szóba kerül a gerinc anatómiája, deformitásai és azok konzervatív és műtéti korrekciója, a gerinc egészségének megőrzési lehetőségei, beleértve a modern prevenciós (akár technológiai) megoldásokat. A kurzus tárgyalja a gerincesség etikai fogalmának különféle megközelítéseit és a gerinc metaforájának megjelenését a kultúrában, különös tekintettel a képzőművészetekre.

 

1. A gerinc biológiája. Anatómia, élettan

2. Gerincműtétek kihívásai

3. Bénulásos gerinctraumák és rehabilitációs lehetőségeik

4. A gerinc torzulásai

5. A gerincferdülés népegészségügyi vonatkozásai

6. A gerincbetegségek diagnosztikai lehetőségei

7. Corsette

8. Gyógytorna, preventív torna, ergonomikus iroda és munkaállomás

9. A gerinc metaforája a köznyelvben és az irodalomban, a gerincesség etikai megközelítései

10. Gerincvédelem modern technológiai eszközökkel: exo- és ergoskeleton

11. A gerinc terhelése a mindennapi életben és a munkában

12. Utazás a gerinc körül a kultúrában, Frida Kahlo és Hollis Sigler művészete

Transzdiszciplináris kurzus, amely körüljárja az amatőr vagy hobbisport kérdéskörét az egészség- és sporttudomány és az üzlet szempontjából. Vizsgálja az egyéni és tömegsportot, a divatos sportágakat, a hobbi parasportot, a virtuális testmozgási lehetőségeket és az esportot is.

1. Amatőr sport: története, divatos sportágak az amatőr sport történetében

2. Amatőr sport és a sportsérülések

3. Ergonómia és egészségmegőrzés amatőr sportolóknál

4. Sportegyesületek, amatőr sportolók szerveződései

5. Az amatőr sport szerepe a gazdaságban

6. A sportorvos szerepe az amatőr sportolók egészségmegőrzésének szempontjából

7. A sport mint a mentális állóképesség növelésének eszköze

8. Híres profi sportolók mint az amatőrök példaképei

9. Spartan és más közösségformáló versenyek

10. Amatőr parasportolók lehetőségei hazánkban és külföldön

11. AR/VR-megoldások, amelyek a hagyományos sportot helyettesíthetik

12. Esport: sport-e az e-sport, esportolók csoportjai és bajnokságai, motivációk, gazdasági szempontok

A kurzus elsősorban orvostanhallgatóknak, pszichológusoknak, egészségügyi szakokon tanulóknak kínál portugál szaknyelvi ismereteket, de látogathatják sportolók és egészség iránt fogékony diákok is. A témák feldolgozása elméleti résszel indul, itt a diákok megismerik az adott terület szókincsét, majd a témához kapcsolódó szituációk feldolgozása történik.

1. Bemutatkozás, adatfelvétel. Alapvető létigék. Kiejtés

2. Általános anamnézis, -ar -er -ir végű szabályos igék.

3. Gyakori és népbetegségek és megelőzésük, tanácsok, felszólító mód.

4. Vakcinák, fertőző betegségek.

5. Balesetek. Befejezett múlt idő.

6. Egészség és a sport, sportsérülések. Folyamatos múlt idő.

7. Tájékozódás a rendelőintézetben. Határozószók.

8. Időhatározók, a jövő idő.

9. Egészséges táplálkozás. Udvarias kérés, tanács

10. Mentális zavarok, betegségek. Udvarias kommunikáció

11. Foglalkozási ártalmak, ergonómia, alapvető anatómiai szókincs.

12. Anyanyelvi portugál diákkal órai beszélgetési lehetőség

Miért játszunk? Erre már számos válasz született filozófusoktól, pedagógusoktól. No de miért játszunk videojátékokkal és egyéb virtuális kütyükkel, és hogyan kezdik lassan átvenni a

vezető szerepet szabadidőnkben a mindenféle elektronikus játszási formák? Egyáltalán pusztán játék-e ez, vagy valami több? Erre keresi a választ ez a konferencia a videojáték és a virtuális valóság témáinak széles merítésével. Az előadások, beszélgetések között hallhatunk a gamerek világáról, egy igazán magyar (és nem lövöldözős-öldöklős) videojátékról, a technika gyógyításban való felhasználásáról, és ígérjük, nem-geek nézőink számára is élvezetes programot kínálunk.

 

Homo ludens 2.0. – Kickoff Bogdán Csaba

E-sport mint vértelen gladiátorharc Dr. Novák Pál, PTE ETK

Y és Z generáció, videojátékfüggőség, streamerek és youtuberek Bereczki Enikő, Kovács Zsolt

Toxic playing: Agresszió a játéktérben Dr. Zsila Ágnes – Személyiség- és Klinikai Pszichológia Tanszék, PPKE

Twitch: érték-, vagy értékesítéskommunikáció Branyiczky Zoltán – Otherworld

Jumurdzsák gyűrűje… Beszélgetés Pierrot-val az első magyar interaktív filmről. Pierrot, Bogdán Csaba

Egyszerűségben a mélység Kiss Norbert – NorbiGO

A gamer mint fogyasztó Dr. Novák Pál – PTE ETK

Videójáték a jövő gyógyszere?! Dr. Erdős Sándor, OncoVR

VENDÉGOKTATÓK:

Andrew Lee

Andrew Lee biológia professor, aki többek közt szaktanácsokkal látja el az orvosi tanulmányaikat kezdő diákokat a Northern Virginia Community Főiskolán (Alexandria kampusz), Washington, D.C. mellett. Munkája magában foglalja a hallgatók felkészítését amerikai orvosi felvételi és engedélyezési vizsgákra az ország egyik legrégebbi oktatási vállalatán, a Princeton Review-n keresztül.

Az osztálytermen kívül oktatási kutatása a természettudományos kommunikáció fejlesztésére (beleértve az orvosok kommunikációját) és az interdiszciplináris oktatás (elsősorban esettanulmányok) fejlesztésére összpontosít az orvosi biológia, a közegészségügy és újabban a genomika / bioinformatika területén. Ezek a folyamatban lévő projektek együttműködést jelentettek az Egyesült Államok kormányának Nemzeti Egészségügyi Intézeteivel (NIH) és a világ minden tájáról érkező tudósokkal. Lee vendégelőadást tartott a DC-környéki egyetemeken, és vendégelőadóként is részt vett a Pécsi Tudományegyetemen, 2017-ben.

Lee biológiát tanult a Harvard Egyetemen, a közegészségügyet a Johns Hopkins Egyetemen és az orvostudományt Washington DC-ben. Preklinikai kutatásokat végzett az LMU / Müncheni Egyetem Grosshadern Klinikáján és a Washington Egyetem Barnes-Zsidó Kórházában (St. Louis, MO) is.

Lee professzor csatlakozik az „Sell Yourself” osztályhoz, hogy beszéljen arról, hogy az orvostanhallgatók hogyan mutathatják be magukat a legjobban az elit amerikai akadémiai program felvételi kérdezőjeként szerzett tapasztalatai és a világ több száz hallgatójának több száz tanácsadására alapozva.

Dr. Szentpéteri L. József

Intézetünk oktatója, Andrew Lee meghívására vendégelőadó a Northern Virginia Community College-en! 

„Megtiszteltetés számomra, hogy ebben a félévben vendégelőadóként köszönthetem egy régi barátomat, Prof. Joe Petersburgert, a Pécsi Tudományegyetem Pécsi Orvostudományi Karáról. Rendszeresen csatlakozik hozzánk, hogy betekintést nyerjen a közép-európai COVID-19 járványba.

Prof. Petersburger egy reneszánsz tudós eszméit testesíti meg; nemcsak biológus, hanem fotós, volt üzletvezető és orvosi kommunikációs szakértő is. Prof. Petersburger a magyarországi Debreceni Egyetemen szerzett doktori címet biológiából, és a pittsburghi Duquesne Egyetem cserediákja is volt. Ő lett az első magyar fotós, akinek munkáját a National Geographic magazinban mutatták be. A gyógyszeriparban végzett munkája után óriási tehetségét az orvostanhallgatók tanítására és az interdiszciplináris tanulmányok ösztönzésére irányította (az ITD-n keresztül, amely egy magyar orvosi iskola egyetlen transzdiszciplináris tanulmányi intézete).

https://itdweb.hu/

Kérjük, küldje el minden kérdését, amely arra vonatkozhat, hogy a COVID milyen hatással volt Európára, valamint bármilyen kérdést felvethet a Pécsi Tudományegyetemen folytatott tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatban. Ez Magyarország legrégebbi egyeteme, amely több mint 300 tudományterületen kínál tanulmányokat (beleértve az ország legrégebbi angol nyelvű orvosi diplomáját).”