Kutatásaink

A tudomány fejlődése mára lehetővé tette, hogy a világban zajló jelenségeket egy-egy tudományág alaposan megismerje, megértse, azokat a maga nyelvén dokumentálja, s a felhalmozott tudást oktassa. Ugyanakkor az említett jelenségeket nem kizárólag egy tudományterület veheti górcső alá, hiszen ugyanaz vizsgálható más tudományok által is, más perspektívákból megközelítve. A fentiekből következik, hogy az oktatás módszertana is lehet inter- és transzdiszciplináris.

Rács által világosan

A moiré módszer alkalmazása scoliosisban

Miután Lord Rayleigh 1874-ben két azonos térfrekvenciájú egymással átfedésbe hozott rács eredő mintázatát, ún. moirécsíkjait vizsgálta, arra a következtetésre jutott, hogy a jelenség alkalmas lehet mérési célokra. Későbbi kutatások a moiré felülettopográfiát ipari használaton túlmenően emberi testfelületek mérésére is javasolták. A moirémódszer szignifikáns előnye, hogy nem-invazív, gyors, káros sugaraktól mentes és költséghatékony mérést tesz lehetővé. A gerinc görbületi szögének számításához megfelelően kiválasztott és algoritmizált moirétechnika alkalmas lehet a röntgenfelvételek helyettesítésére vagy kiegészítő diagnosztizálásra. Ugyanakkor a kiértékeléshez szükséges módszerek megbízhatósága és a munkaintenzivitás nem elhanyagolható. Ezért a Transzdiszciplináris Kutatások Intézete támogatja egy olyan automatikus rendszer kifejlesztését, amely már meglévő vagy új kiértékelési algoritmust alkalmaz az egygörbületű gerincferdülés görbületi szögének megállapítására. Mivel a moirémódszer sikereihez a mérnökök és orvosok elszánt és érdekelt összefogása, a műszaki-orvosbiológiai tudás összehangolt alkalmazása szükséges, intézetünk – profiljához méltóan – feladatának tekinti az interdiszciplináris interakciók segítését.

A projekciós moiréberendezés elvi vázlata [1]

[1] Bogdán, Cs. The Moiré Method and its Application in Scoliosis In: Bogdán, Cs., Háber I. E., Szőke, A. (eds): Proceedings of the 4th International Interdisciplinary 3D Conference Engineering Section, Pécs, Hungary, October 5-6, 2018, pp. 81-87. ISBN: 978-963-429-267-8

MakerSpaceX – Csillagkapu a kollaborációhoz

A Transzdiszciplináris Kutatások Intézetének makerspace projektje

A makerspace, vagy más néven digitális közösségi alkotóműhely, olyan, ötletek és tervek legyártására szolgáló tér, ahol különböző tudományágak, szakmák, valamint művészetek művelői kortól és karrierszinttől függetlenül digitális és fizikai eszközökkel igyekeznek fejleszteni a szakmai kompetenciáikat, illetve új eredményeket elérni. Ezek a jól megszervezett és felépített alkotóműhelyek szignifikáns tanulmányi többletet és előremenetelt jelentenek a különböző tudományágak és szakmák művelőinek. Az alkotóterekre egyre inkább olyan módszerként gondolnak, amely a tanulóközösség számára biztosítja a kibontakozást a kreativitás, gyakorlati tervezést igénylő magasabb rendű problémamegoldás, kivitelezés és a munkafolyamatok begyakorlásához szükséges ismétlések tekintetében. Így azon túl, hogy ösztönzőleg hatnak a multi-, inter- és transzdiszciplináris interakciókra, az alkotóterek elősegítik a műhelyek fizikai határain kívül eső közösségi együttműködéseket is. Azonban önmagában egy csúcstechnológiás alkotóműhely felépítése nem elegendő. A kollaboráció módszereinek és kultúrájának ismerete, valamint az innovációmenedzsment megértése szintén alapvető. Ezen igények a Transzdiszciplináris Kutatások Intézetének szemléletében és széles spektrumú, szakmákat és diszciplínákat összefogni kívánó törekvésében – már csak a nomen est omen elve alapján is – megoldásra találnak.