EZÜST GAZDASÁG

Az idősödő társadalomban rejlő gazdasági és társadalmi potenciál

Pannon Televízió - Híradó (2022. június 16.)

A népesség öregedése minden fejlett országot érint.  Ennek a folyamatnak nem kell akadályoznia a gazdasági növekedést, hanem ösztönözheti új áruk és szolgáltatások kifejlesztését, például az idősödő népesség igényeihez igazodó lakhatást vagy közlekedést, vagy új szociális és jóléti szolgáltatások kialakítását. Az idősebb korosztályok életminőségének javítása nem csak szociális jelentőséggel, hanem jelentős gazdasági potenciálokkal is rendelkezik. Ezen megállapításokat erősítette meg egy 2021. évi, az MSB Zrt. bevonásával készült tanulmány is

Az Ezüst Gazdaság (az idősek igényeire épülő gazdasági tevékenység) növekedési kilátásai folyamatosan erősödnek. Az ágazatban rejlő kimagasló multiplikátor hatás pedig a kapcsolódó ágazatok számára is kitűnő lehetőséget teremt, kiváltképp az olyan turisztikai és rurális területekkel rendelkező területen, mint a Dél-Dunántúli régió.

Az Ezüst Gazdaságban rejlő óriási potenciált jól mutatják azok az előrejelzések, melyek szerint 2025-re várhatóan 222 millió „ezüstkorú” lakója lesz Európának, mely 43%-a lesz az össznépességnek, és ez várhatóan 57 trillió euró költést valósít meg, ami az európai GDP 31%-a.  A 65 év feletti (inaktív) korosztály az átlagos nettó vagyonértékhez képest nagyságrendileg 75 százalékkal magasabb értékű vagyonnal rendelkezik. Az Ezüst Gazdaság nem utolsó sorban 88 millió munkahelyet tart majd fenn 2025-re.

Időpont: 2022. június 16. csütörtök, 15:00 óra

Helyszín: 7621 Pécs, Széchenyi tér 16., Pécsi Szalon [Alapvetően személyes részvétellel tervezzük az esemény lebonyolítását, de lehetőséget biztosítunk az online csatlakozáshoz is.]

Program: Az esemény részletes programját és az előadások témáját alább tekintheti meg:

PROGRAM

Időpont:

Előadó:

Előadás címe:

15:10-15:35

Dr. Törőcsik Mária – Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Marketing és Turizmus Intézet

Az időskorú fogyasztó – mítoszok és realitás

15:40-16:00

Dr. Michalkó Gábor – CSFK Földrajztudományi Intézet (MTA Kiváló kutatóhely), Budapest Corvinus Egyetem

A szürke párducok nyomában: az időskorúak turisztikai magatartásának sajátosságai

16:05-16:25

Dr. Rozsos István Ph.D. MBA – Sebész és érsebész szakorvos

A végtagmentő gondolkodáshoz közelebb visz a Végtagmentő applikáció

16:30-16:50

Dr. Ruszinkó Ádám – Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület (MEME) elnöke

Egészségturizmus és Ezüst Gazdaság

16:55-17:15

Pallos József Péter – Pannonpharma Gyógyszergyár és a Gyógynövénykutató Intézet igazgatója

Gyógyszerhasználat az idősödő társadalomban

17:15-17:35

Drávecz Szilárd – Genius Smart Group igazgatója

Világújdonság az idősgondozásban

REGISZTRÁCIÓ

A konferencia előzetes regisztrációhoz kötött, regisztrálni az alábbi felületen lehetséges 2022. június 14. kedd 24:00 óráig:

Online csatlakozás esetén az elérési linket az eseményt megelőzően küldjük ki a regisztráció során megadott e-mail címre.

  Do you want to attend the conference in person or online? / Személyesen vagy online formában kíván részt venni a rendezvényen?

  Involvement in any EIT Health programme (e.g trainings, workshops, grants, calls, Morning Health Talks, Innovation Days, etc.)?/Vett már részt korábban EIT Health által szervezett programban (pl. tréningek, workshop-ok, pályázatok, felhívások, Morning Health Talks, Innovációs Nap, stb.)?

  If yes, in which program did you participate?/Ha igen, melyik programban vett részt?

  CONSENT FORM:

  By completing this registration form, as a participant of the event, I fully accept the following terms and conditions/ A rendezvényen részt vevő személyként, jelen regisztrációs űrlap kitöltésével teljes mértékben elfogadom az alábbi feltételeket:
  1. Participant takes part in the Silver Economy conference: the economic and social potential of the ageing society organized by EIT Health Partners:
  • Health Industry Innovation Centre of Pécs Ltd. and
  • the Chamber of Commerce and Industry of Pécs-Baranya
  (together hereinafter: Project Partners of Institute of Transdisciplinary Discoveries, Medical School, University of Pécs as EIT Health RIS HUB in the Capacity Building Project) and
  • the Institute of Transdisciplinary Discoveries, Medical School, University of Pécs
  (hereinafter: RIS Hub)
  under the Regional Innovation Scheme activities implemented in partnership with EIT Health InnoStars (hereinafter InnoStars); /
  A résztvevő részt vesz
  • a Pécsi Egészségipari Innovációs Központ,
  • a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
  (a továbbiakban: Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Transzdiszciplináris Kutatások Intézete projekt partnerei az EIT Health RIS HUB capacity building projektben), továbbá
  • a Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Transzdiszciplináris Kutatások Intézete
  (a továbbiakban: RIS Hub),
  mint EIT Health partnerek által szervezett Ezüst gazdaság: Az idősödő társadalomban rejlő gazdasági és társadalmi potenciál elnevezésű rendezvényen, amely a Regionális Innovációs Program keretében az EIT Health InnoStars-szal (a továbbiakban: InnoStars) partnerségben kerül megvalósításra;
  2. No contract of employment, nor services contract, nor subcontract for work is concluded between the participant and RIS Hub or the above-mentioned Project Partners or EIT Health InnoStars e.V or EIT Health e.V for the activity mentioned under section 1; / Résztvevő nem áll foglalkoztatási vagy szerződéses jogviszonyban a RIS Hub-bal, a fent említett Projekt Partnerekkel, az EIT Health InnoStarts E.V.-vel, vagy az EIT Health e.V.-vel az 1. pontban említett tevékenységekre/rendezvényre vonatkozóan;

  3. The participant gives consent to EIT Health InnoStars, EIT Health, EIT, the RIS Hub and the above-mentioned Project Partners to process his/her personal data for reporting purposes and in cases if it is necessary to comply with their audit/review obligations towards the relevant bodies. / A résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy az EIT Health InnoStars, az EIT Health, az EIT, a RIS Hub és a fent említett Projekt Partnerek feldolgozzák személyes adatait pályázati-elszámolási célból és amennyiben szükséges, úgy az érintett hatóság felé fennálló ellenőrzési/felülvizsgálati kötelezettségük teljesítése céljából kezelje.
  Personal data are processed according to the Privacy Policy of EIT Health (https://eithealth.eu/privacy-policy/). / A személyes adatok kezelése az EIT Health adatvédelmi irányelveinek megfelelően történik (https://eithealth.eu/privacy-policy/).

  Please, give your answers for the following:/ Kérem szíveskedjen jelezni válaszát az alábbiak kapcsán:

  I accept the Privacy Policy of EIT Health. / Elfogadom az EIT Health adatvédelmi irányelveit*

  I consent to be photographed and/or filmed during the program and I consent to EIT Health InnoStars, EIT Health, the RIS Hub and the above-mentioned Project Partners using photographs and images of me both for reporting purposes and to promote the activities implemented by the RIS hub and InnoStars. / Hozzájárulok ahhoz, hogy a program során fénykép vagy felvétel készüljön rólam, továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy az EIT Health InnoStars, az EIT Health, a RIS Hub és a fent említett Projekt Partnerek felhasználják a rólam készült fényképeket és felvételeket mind riportálási célokra, mind pedig a RIS Hub és az InnoStars által megvalósított tevékenységek népszerűsítésére.*

  I consent EIT Health InnoStars, EIT Health, the RIS Hub and the above mentioned Project Partners storing and processing my data for the purpose to contact me about EIT Health opportunities (events, funding programmes, courses) that may be of interest me. / Hozzájárulok ahhoz, hogy az EIT Health InnoStars, az EIT Health, a RIS Hub és a fent említett Projekt Partnerek tárolják és feldolgozzák adataimat abból a célból, hogy tájékoztassanak olyan EIT Health-es lehetőségekről (események, finanszírozási programok, tanfolyamok), amelyek érdekesek lehetnek számomra.*

  A REGISZTRÁCIÓ LEZÁRULT!