EIT Health Morning Health Talks 2022/1

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) valamint intézetünk, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Transzdiszciplináris Kutatások Intézete (ITD) együttműködésében, a nagy sikerre való tekintettel idén is megrendezzük az EIT Health Morning Health Talks elnevezésű eseményt.  

Az EIT egészségügyi alszervezete, az EIT Health kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészségügyi szektor szereplőivel kialakított jó szakmai kapcsolatoknak és a velük közösen elindított innovatív egészségügyi megoldásoknak. A Morning Health Talks elnevezésű sorozat célja, hogy a meghívott iparági szereplők (egészségügyi szolgáltatók, , speciális profilú intézmények, orvosi egyetemek, valamint a gyártói és szolgáltató szektor) közti párbeszédet és együttműködést előmozdítsuk, valamint ismertessük velük az Európai Unió által nyújtott anyagi és szakmai támogatási formák lehetőségeit.  

Mindamellett, hogy eseményünk garanciát nyújt a magas színvonalú szakmai és üzleti párbeszédek lehetőségére, az egészségügyben és az innováció területén magas színvonalat képviselő meghívott szakemberek együttműködéséből egyben új és formabontó technológiák és megoldások születhetnek. 

Ennek jegyében tisztelettel meghívjuk rendezvénysorozatunk következő eseményére, melynek időpontja 2022. június 10. 

A mostani alkalom címe: Digitális egészségügyi megoldások közfinanszírozási lehetőségei / Public funding opportunities for digital healthcare solutions

Az program során már működő, nemzetközi példákkal és jó gyakorlatokkal összevetve fogjuk megvizsgálni a magyarországi szabályozási és technológiai környezetet és feltételeket annak érdekében, hogy a feltárjuk különböző piaci szereplők által nyújtott digitális egészségügyi szolgáltatások közfinanszírozásban történő bevonásának lehetőségeit és akadályait. Az esemény célja, hogy a témában érintett területek szereplőinek lehetőséget biztosítsunk nézőpontjuk bemutatására, ezáltal egy olyan párbeszédet indukálva a felek között, amelynek eredményeképpen az említett digitális szolgáltatások bevonása a közfinanszírozásba meggyorsítható.

Időpont: 2022 június 10. 9:00-12:00

Helyszín: 7621 Pécs, Király utca 11. Trezor Rendezvényház

Program: Az esemény részletes programját és az előadások témáját alább tekintheti meg:

PROGRAM

8:40-9:00

REGISZTRÁCIÓ

9:00-9:15

MEGNYITÓ – AZ EIT HEALTH BEMUTATÁSA

Dr. Liber Noémi 

  PTE AOK Transzdiszciplináris Kutatások Intézete Igazgató-helyettes 

9:15-9:30

Digital Health Transformation and Digital Therapeutics

Prof. Martin Curley  

Director of the Digital Transformation and Open Innovation at the Health Service Executive (HSE), Ireland

9:30-9:35

Kérdéspercek

9:35-9:50

Az egészségügyi technológiértékelés szerepe a digitalis egészségügyi technológiák értékajánlatának kialakításában  

Kovács Sándor  

Senior Health Economist at Syreon

PTE ETÉK adatelemző

9:50-9:55

Kérdéspercek

9:55-10:10

Assessing digital health technologies submitted for reimbursement: local experience of learning by doing  

Merész Gergő

Főosztályvezető 

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés – egészségügyi Intézet

Technológia-értékelő Főosztály

10:10-10:15

Kérdéspercek

10:15-10:30

Világújdonság az idősgondozásban

Drávecz Szilárd

Genius Smart Group

10:30-10:45

Kávészünet

10:45-11:30

Panelbeszélgetés

Témák

 1. Az előadásokban elhangzottak mentén a magyarországi finanszírozási lehetőségek megvitatása
 2. Fejlesztő cégek tevékenységeinek szabályozottsági kérdései, lehetséges stratégiai partnerek bemutatása

A beszélgetés moderátora:

Dr. Liber Noémi

PTE ITD Intézetvezető helyettese  

11:30-

Állófogadás

REGISZTRÁCIÓ

  Involvement in any EIT Health programme (e.g trainings, workshops, grants, calls, Morning Health Talks, Innovation Days, etc.)?/Vett már részt korábban EIT Health által szervezett programban (pl. tréningek, workshop-ok, pályázatok, felhívások, Morning Health Talks, Innovációs Nap, stb.)?

  If yes, in which program did you participate?/Ha igen, melyik programban vett részt?

  CONSENT FORM:

  By filling this registration form, as participant of the event, I fully accept the following terms and conditions/ A rendezvényen részt vevő személyként, jelen regisztrációs űrlap kitöltésével teljes mértékben elfogadom az alábbi feltételeket:

  1. Participant takes part in the Morning Health Talks event, organized by the EIT Health Partner: Institute of Transdisciplinary Discoveries, Medical School, University of Pécs (hereinafter: RIS Hub) under the Regional Innovation Scheme activities implemented in partnership with EIT Health InnoStars (hereinafter InnoStars);/ A résztvevő részt vesz a Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Transzdiszciplináris Kutatások Intézete (a továbbiakban: RIS Hub), mint EIT Health partner által szervezett Morning Health Talks elnevezésű rendezvényen, amely a Regionális Innovációs Program keretében az EIT Health InnoStars-szal (a továbbiakban InnoStars) partnerségben kerül megvalósításra;

  2. No contract of employment, nor services contract, nor subcontract for work is concluded between the participant and RIS Hub or EIT Health InnoStars e.V or EIT Health e.V for the activity mentioned under section 1;/ Résztvevő nem áll foglalkoztatási vagy szerződéses jogviszonyban a RIS Hub-bal, vagy az EIT Health InnoStarts E.V.-vel, vagy az EIT Health e.V.-vel az 1. pontban említett tevékenységekre/rendezvényre vonatkozóan;

  3. The participant gives consent to EIT Health InnoStars, EIT Health, EIT and the RIS Hub to process his/her personal data for reporting purposes and in cases if it is necessary to comply with their audit/review obligations towards the relevant bodies. /A résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy az EIT Health InnoStars, az EIT Health, az EIT és a RIS Hub feldolgozza személyes adatait pályázati-elszámolási célból és amennyiben szükséges, úgy az érintett hatóság felé fennálló ellenőrzési/felülvizsgálati kötelezettsége teljesítése céljából kezelje.

  Personal data are processed according to the Privacy Policy of EIT Health (https://eithealth.eu/privacy-policy/). / A személyes adatok kezelése az EIT Health adatvédelmi irányelveinek megfelelően történik (https://eithealth.eu/privacy-policy/).

  Please, give your answers for the following:/ Kérem szíveskedjen jelezni válaszát az alábbiak kapcsán:

  I accept the Privacy Policy of EIT Health. / Elfogadom az EIT Health adatvédelmi irányelveit*

  I consent to be photographed and/or filmed during the program and I consent to EIT Health InnoStars, EIT Health and the RIS Hub using photographs and images of me both for reporting purposes and to promote the activities implemented by the RIS hub and InnoStars. / Hozzájárulok ahhoz, hogy a program során fénykép vagy felvétel készüljön rólam, továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy az EIT Health InnoStars, az EIT Health és a RIS Hub felhasználja a rólam készült fényképeket és felvételeket mind riportálási célokra, mind pedig a RIS Hub és az InnoStars által megvalósított tevékenységek népszerűsítésére.*

  I consent EIT Health InnoStars, EIT Health and the RIS Hub storing and processing my data for the purpose to contact me about EIT Health opportunities (events, funding programmes, courses) that may be of interest me. / Hozzájárulok ahhoz, hogy az EIT Health InnoStars, az EIT Health és a RIS Hub tárolja és feldolgozza adataimat abból a célból, hogy tájékoztasson olyan EIT Health-es lehetőségekről (események, finanszírozási programok, tanfolyamok), amelyek érdekesek lehetnek számomra.*