A Pécsi Tudományegyetem Transzdiszciplináris Kutatások Intézete az Egészségtudományi Karral, Művészeti Karral, és a PTE 3D Központtal társszervezésében idén is  megrendezte a Kortalan Tudomány és Művészet Konferenciát és Fesztivált, melynek célja egyetemünk kultúrájának és kutatásainak elismerése, valamint az igényes és érthető tudománykommunikáció mellett interaktív együttműködések létrehozása az egyetem körein belül és kívül egyaránt.

Ha lemaradtál volna tudománynépszerűsítő előadásainkról, most visszanézheted mindegyiket!

Health Humanities

Az orvostudomány hatalmas erővel bír, életeket ment, de a betegek kezelésekre adott reakciói és a beteg-orvos kapcsolat mind olyan értékeket foglal magában, melyek kívül esnek az orvostudomány közvetlen hatókörén. Az ilyen értékek feltárásával foglalkozó bölcsészettudományok integrálása az egészségügybe kiegyensúlyozottabb kapcsolatot biztosít a beteg és az orvosi beavatkozások között. Health Humanities minikonferenciáink hazai és nemzetközi előadásai angol nyelven.

The applicability of philosophy in medicine: Abortion, Gender theories and Human Enhancement

Dr. Soheil Jazbani (Division of Psychiatry, Department for Mood Disorders and Psychosis, Stavanger University Hospital, Norway)

The Doctor as a Humanist: Why the Medical Humanities are more important than ever

Dr. Jonathan Jonathan McFarland (Dept. Pulmonology, Faculty of Medicine, Universidad, Autonoma de Madrid, Spain, Director of Foundation “Doctor as Humanist”)

Pain sensation and pain education from the perspective of medical humanities

Dr. Árpád Csathó (Department of Behavioural Sciences, Medical School, University of Pécs)

Widening the boundaries of bioethics with involving the health humanities approach on a higher level

Dr. Beáta Laki (Department of Behavioural Sciences, Medical School, University of Pécs)

Why do the humanities have to prove their raison d’etre in medical education? The case of depression

Dr. Attila Bánfalvi (Department of Behavioural Sciences, Medical School, University of Debrecen, Hungary)

Integrating Health Humanities into Medical Education

Dr. Emil C. Toescu (Liberal Arts and Natural Sciences Program, University of Birmingham, Institute of Transdisciplinary Discoveries, Medical School, University of Pécs, Hungary)

Bioetika – Mi végre?

Az orvostudományokban, mind a tantermekben, mind pedig a rendelőkben, egyre többféle etikai, morális dilemmával szembesülnek az orvosok, és az orvostanhallgatók. Eme dilemmák, kérdések, nehézségek egy része jogi bizonytalanságokból fakad, egy részük klasszikus etikai döntéseket követel, más részük a betegek és orvosok közt húzódó kulturális és társadalmi különbségekből fakad. Míg korábban ezekkel jóval kevesebbet foglalkoztak mindkét oldalon, az utóbbi években a bioetika és orvosi etika egyre jelentősebb szerepet kap a praxisokban és az egyetemeken. 

A kerekasztal beszélgetés az MTA Lendület Értékek és Tudomány Kutatócsoporttal társszervezésében valósult meg.

Interdiszciplináris előadások

kulturális sajátosságok nagyban meghatározzák egy népcsoport egészségi állapotát. Életmód, táplálkozás, sport, valamint a modern mindennapok jelentette kihívások együttesen járulnak hozzá a népegészség alakulásához a 21. században. Az orvostudomány fejlődése, az interdiszciplináris megközelítés, valamint a technológiák és a mesterséges intelligencia bevonása alapjaiban változtatja meg a diagnosztikai, valamint a terápiás lehetőségeket, melyek a népbetegségek visszaszorításában segítenek. A konferencia előadói azt mutatják be, hogyan dolgoznak együtt eltérő tudományterületek kutatói és hogyan alkalmazhatók a modern technológiák a társadalom egészségi állapotának javítása érdekében. 

Mérnökök az orvostudományban. Egészségügyi mérnökképzés a PTE-n

Dr. Schiffer Ádám (PTE Műszaki és Informatikai Kar, Informatikai és Villamos Intézet)

Egészség és Tudomány

Hatházi Milán (PTE Általános Orvostudományi Kar, Transzdiszciplináris Kutatások Intézete; PTE Egészségtudományi Kar)

Transdisciplinarity: Healthy Ageing models

Dr. Emil C. Toescu (University of Birmingham UK, PTE Általános Orvostudományi Kar, Transzdiszciplináris Kutatások Intézete)

Az energiatárolás mint az egészséges környezet fenntartásának eszköze

Dr. Háber István Ervin, PhD (PTE MIK, Gépészmérnöki Tanszék)

Mitől szép a szép: neuroesztétika dióhéjban

Dr. Sík Attila (PTE Általános Orvostudományi Kar, Transzdiszciplináris Kutatások Intézete)

Időskori veszélyhelyzetek – Amikor az idő(s) számít

Az Aktuális Akutális, sürgősségi ellátással foglalkozó podcast különkiadása a fesztivál alkalmából az időskori vészhelyzetekkel, a sürgősségi ellátást igénylő helyzetek felismerésével foglalkozik, segítséget nyújtva a bajbajutott első ellátásához. Mindenkinek szüksége lehet mentő- vagy sürgősségi ellátásra, időskorban különösen. Honnan lehet tudni, hogy nagy a baj, mentőt kell hívni? Mit lehet tenni a segítség megérkezéséig? Hogyan növelhetjük a túlélés esélyét ilyen helyzetekben? Ezekre a kérdésekre keresik a választ a beszélgetés résztvevői. 

Citizen Science – Te is lehetsz tudós!

De mi is az a Citizen Science?! Dénes Szilveszter elslammeli

Being Active and Engaged in Citizen Science

Cristina Luís (CIUHCT, Faculty of Sciences, University of Lisbon) 

Járókelőkutató – Kutassunk közösen!

Czeglédi Alexandra (Környezeti Társadalomkutatók Csoportja, ESSRG)  

Humorközpont – Mitől vagyunk humorosak?

A humor meghatározó szerepet tölt be az életünkben, a mindennapok nélküle egyhangúan telnének. Bármiből lehet poént kreálni, és valamilyen formában mindenki tud humoros lenni – de hogy mitől is vagyunk humorosak, milyen témákat dolgozunk fel a humor útján, milyen a jól vagy nem túl sikeresen elsült poén, arról Nagy Bandó András humorista és Dénes Szilveszter slammer beszélgettek.

EIT Health – Morning Health Talks

Az EIT egészségügyi alszervezete, az EIT Health kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészségügyi szektor szereplőivel kialakított jó szakmai kapcsolatoknak és a velük közösen elindított innovatív egészségügyi megoldásoknak. A Morning Health Talks elnevezésű rendezvénysorozat célja, hogy a kizárólag direkt meghívás útján invitált iparági szereplők (egészségügyi szolgáltatók, kórházak, szakrendelők, speciális profilú intézmények, orvosi egyetemek és a gyártói szektor) közti párbeszédet és együttműködést előmozdítsuk, valamint ismertessük velük az Európai Unió által nyújtott anyagi és szakmai támogatási formák lehetőségeit.  A mostani alkalom címe „Healthy Ageing” volt, és az esemény fókuszában egy olyan regionális egészségügyi ökoszisztéma fejlesztési koncepció alapgondolata áll, amelynek egyik kiemelt területe az úgynevezett Silver Economy, ahol a változó korösszetételű társadalomban rejlő folyamatok lehetőségként jelennek meg, kihasználva az egészségügyben alkalmazható digitális megoldásokban elérhető innovációkat – melyek pozitívan befolyásolják az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevő szépkorúak életminőségét – és egyben új regionális gazdasági és társadalmi fejlesztési utakat nyithatnak meg. 

 

Irodalmi est és borkóstoló

Az esemény koncepciójában egyszerre jelent meg a művészet és az irodalom, a gasztronómia és a bor, valamint a kapcsolatépítés, hiszen az előadóművészek mellett az Egyetem és a Város vezetői, valamint a régió fontos szereplői is meghívást kaptak a gálára. Az irodalmi program részeként felolvasott Simon Bettina, Méhes Károly és P. Horváth Tamás, s a műsor tematikája Pécs, s a pécsiség volt. A vacsora mellett egy 5 tételből álló borkóstolón ismerhették meg a vendégek a Püspöki Pincészet borait (4 tétel), valamint Pécs város borát is ötödikként

Homo ludens 2.0. Az ember virtuális világainak tudomány és művészete

A virtuális világok egyre növekvő alkalmazási területei úgy a mérnöki, orvos-, természet- és bölcsészettudományok, mint a művészetek képviselői számára is mindinkább megkövetelik a virtuális terek mögött meghúzódó koncepciók és módszerek megismerését. A kurzus multidiszciplináris előadások formájában kíván betekintést adni a számítógép generálta virtuális világok alapvető koncepcióiba, alkalmazásaiba és technológiáiba. A program a hallgatók a virtuális médiumokkal kapcsolatos személyes és/vagy társadalmi tapasztalataira, valamint kíváncsiságára épít, így speciális előfeltételeket nem igényel.

Digitális Forradalom – Pécs 4.0

A feltörekvő innovációk és technológiák a digitális átalakulást lavinaszerűen gyorsítják fel. A mesterséges intelligencia, 3D technológiák, robotikai fejlesztések globalizálják a gazdaságot, iparágakat változtatnak meg, előmozdítják a fejlődést tudományágak és szakmák között. Nem csak az ipari, hanem a társadalmi és egyéni haladást is befolyásolják az új ismeretek egyszerre gyors és széleskörű terjesztésével, de meglévő tudásunkat is kiterjeszti az új megközelítési módok által.

A program az EIT Health támogatásával valósult meg.

Mesterséges intelligencia és társadalom – beszélgetés Tilesch Györggyel

Dr. Tilesch György (mesterséges intelligencia-szakértő, elnök – PHI Institute, Neumann Társaság MI Nagykövete, a Mesterség és intelligencia könyv társszerzője)

Dr. Deák Máté (egyetemi adjunktus, PTE ÁOK Transzdiszciplináris Kutatások Intézete, PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete)

3D nyomtatás, prototípizálás és szoftverfejlesztés az egészségügy szolgálatában

Péntek Attila – PTE 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központ

3D épületfelmérés lézerszkenneléssel

Kosári Aurél – Greypixel Geometrics

A gyártás forradalmasítása az egészségipartól a művészetekig

Pásztor Zsolt (ügyvezető – Premet Kft., alelnök – Magyar Additív Technológiai Szövetség, kuratóriumi tag – Szent István Közhasznú Alapítvány)

Támogató partnereink