Dr. Laczy BoglárkaII. sz. belgyógyászati klinika PTE – általános orvos

  Név: Dr. Laczy Boglárka

  Születési idő: 1978-07-21

  Végzés helye, ideje: Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, általános orvos szak, Diploma (`summa cum laude`): 2004. szeptember 25.

  Kutatási terület: Diabetológia, Nephrológia

  Egyetemi tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán végeztem. Harmadéves medikusként 2000-ben csatlakoztam a PTE II.sz. Belgyógyászati Klinika nephrológiai-diabetológiai munkacsoportjához, ahol tudományos diákköri kutatómunkát kezdtem végezni `A diabeteses nephropathia pathogenezise` című témában, díjazott dékáni pályamunkámat `Az anaemia kialakulása diabetes mellitusban és krónikus vesebetegségekben` címmel írtam. 2003-ban 3 hónap szakmai gyakorlatot töltöttem Dublinban, Írországban Erasmus ösztöndíjjal. Általános orvosi diplomámat 2004-ben szereztem ’summa cum laude’ minősítéssel.

  2004 és 2006 között nappali tagozatos Ph.D. hallgatóként dolgoztam tovább a klinika nephrológiai-diabetológiai munkacsoportjában Prof. Dr. Wittmann István témavezetésével. Fő kutatási tevékenységem az oxidatív stressz szerepe a diabeteses microvascularis szövődmények pathogenezisében és a dohányfüst endothelkárosító hatásának vizsgálata volt. A kutatási eredményekből számos elsőszerzős és társszerzős közleményeim jelentek meg hazai (pl. Magyar Belorvosi Archivum, Diabetologia Hungarica) és nemzetközi (pl. Endothelium, Acta Diabetologica) folyóiratokban.

  2006 és 2009 között postdoctoral fellow-ként (kutatói ösztöndíjasként) ösztöndíjasként dolgoztam az Egyesült Államokban, az University of Alabama at Birmingham (UAB) Orvostudományi Karának Cardiovascular Disease részlegén Prof. John C. Chatham kutatócsoportjában. A hexózamin-bioszintetikus útvonal és a fehérje O-GlcNAciláció szerepének vizsgálatával foglalkoztam a diabeteses szövődmények kialakulásában és a szív iszkémia-reperfúziós károsodásának kivédésében. Itt sikerült immunprecipitációs, sejtszeparálási, immunhisztokémiai, tömegspektrométeres, valamint enzim-assay metodikákat beállítani és/vagy tökéletesíteni – ezeket azóta is sikeresen alkalmazzák. Kint végzett munkásságomnak köszönhetően olyan folyóiratokban sikerült elsőszerzős közleményeket közölni, mint az AJP Heart Circ Physiol, továbbá számos nemzetközi konferenciára eljuthattam előadóként.

  Szerencsésnek mondhatom magam, mivel korán megvilágosult bennem, hogy a nephrológia és a diabetológia szakterülete érdekel, és szintén szerencsés voltam, amikor az amerikai kutatói állás megvalósult. A szerencse mellett ugyanakkor fontos tényezőnek tartom a tudatosságot, a szorgalmat és a kitartást is. Egy szerencsés fordulat attól lesz szerencsés, ha előnyösen tudjuk kihasználni az adott lehetőséget, amihez általában tudatosság kell. Kedvenc szakmai eredményeim: 2007-ben a Magyar Nephrologiai Társaság (MANET) `Az év legjobb közleménye` díja; 2008-ban és 2009-ben a UAB, Department of Medicine 24. és 25. évi Trainee Research Symposium-án tartott előadásokért ’The Joseph Reeves Award for Excellence in Research’ díja; 2012-ben PTE, ÁOK sikeres publikációs tevékenységért I. díj a legtöbb független hivatkozással rendelkező 35 év alatti női szerző kategóriában; 2013-ban a MANET XXX. Nagygyűlésén „Dr. Vas István” Ifjúsági Életmű Díj;

  2009 óta klinikai orvosként, 2015 óta egyetemi adjunktusként dolgozom a PTE II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrumban. 2011-ben védtem meg Ph.D. doktori tézisemet ’Az oxidatív stressz, szubklinikus inflammáció és fehérje O-GlcNAciláció szerepe diabetes mellitusban, iszkémia-reperfúzióban és krónikus vesebetegségben` címmel. Általános belgyógyászat és nephrológia szakvizsgával, és diabetológia licence képesítéssel rendelkezem, az osztályos betegek ellátása mellett ambuláns szakrendelést végzek, főként diabeteses és vesebetegek ellátásával foglalkozom, mely egyre nagyobb szakmai kihívást jelent a cukorbetegek és vesebetegek számának növekvő gyakorisága miatt. Jelenleg is aktívan részt veszek a klinikánkon folyó oktató-kutató munkában. Fontosnak tartom a minőségi oktatást, mivel folyamatos inspirációt is nyújt a munkámhoz, magyar és angol nyelvű csoportokat tanítok diabetológiából, nephrológiából, belgyógyászati propedeutikából és belgyógyászatból, általános orvostan- és fogorvostan-hallgatóknak, valamint főiskolai dietetikus hallgatóknak. 2003 óta vagyok tagja a Magyar Diabetes Társaság-nak, 2008 óta a MANET-nak, emellett a European Association for the Study of Diabetes (EASD) és a European Renal Association and European Dialysis and Transplantation Association (ERA-EDTA) tagja is vagyok. Sikernek könyvelem el, ha a kitűzött feladatot a lehetőségekhez képest maximálisan képes voltam teljesíteni akár egy tudományos kutatási munkáról, a mindennapos betegellátásról, vagy az oktatásról legyen szó, és pozitív visszajelzést kapok.

  2020-ban nagy örömmel fogadtam, hogy intézetvezetőm megbízásából csatlakozhatok a PTE Transzdiszciplináris Kutatások Intézete által szervezett klinikusi Champion hálózathoz. A saját intézetünk szempontjából, a program előnyős lehetőséget kínált arra, hogy szakmai tanácsadók segítségével hiteles stratégiai útmutatást kapjunk innovatív megoldások előmozdítására kutatással, munkával, vagy menedzsmenttel kapcsolatos kérdésekben, amelyekkel fejlődést célzó változások érhetők el, és összhangban állnak az egyetem küldetésével is. A programokon való részvétel, mely a tavalyi évben a Covid pandémia miatt az online térbe szorult, különösebben nem igényelt plusz időbefektetést, jól követhető és jól felépített tematikájú, tolerábilis időközökkel meghirdetett képzési modulokban vehettünk részt, még az igen sűrű klinikusi munkatempó mellett is jól összeegyeztethető volt. A workshopok során megszerzett ismereteket határozottan hasznosnak mondhatom. Leginkább abban a szemléletváltásban segített, hogy miként gondolkodjak az egészségügy, a klinikai lét és a saját munkakörnyezetem működéséről, hiányosságairól, a hátráltató problémákról, amelyek kiküszöbölésével jobban működő és hatékonyabb munkavégzés és betegellátás érhető el. A tréningek, melyek során számos ilyen kihívás (challenge) azonosítását, vagyis probléma-felvetést és azok megfogalmazását végeztük el, a teljesítési tervek kidolgozása és módszertana terén nyújtott értékes információt számomra, ezek a mindennapi munkám során is jól alkalmazhatóak. Remélhetőleg a jövőbeni közös együttműködésünk során új témákkal is foglalkozhatunk a konzultációkon, mint például az oktatás- és kutatás-fejlesztés. Operatív munkatársként, a programot előszeretettel ajánlom minden olyan kolléga és klinikus számára, akik szeretnének aktívan tenni az egészségügyi innovációs megoldások elősegítéséért.