EIT Morning Health Talks üzleti reggeli

 In English, Hungarian

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) valamint a Pécsi Tudományegyetem Transzdiszciplináris Kutatások Intézete (továbbiakban ITD) együttműködésében 2020. szeptember 3-án Pécsett került megrendezésre az EIT Health Morning Health Talks rendezvény. Az EIT egészségügyi alszervezete, az EIT Health (https://www.eithealth.eu) kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészségügyi szektor szereplőivel kialakított jó szakmai kapcsolatoknak és a velük közösen elindított innovatív egészségügyi megoldásoknak. A Morning Health Talks üzleti reggeli célja az volt, hogy a kizárólag direkt meghívás útján invitált iparági szereplők (egészségügyi szolgáltatók, kórházak, szakrendelők, speciális profilú intézmények, orvosi egyetemek és gyártói szektor) közti párbeszédet és együttműködést előmozdítsa, valamint ismertesse velük az Európai Unió által nyújtott anyagi és szakmai támogatási formák lehetőségeit.

A zártkörű rendezvényt Dr. Sík Attila, az ITD intézetigazgatója nyitotta meg és röviden bemutatta a 2018-ban alakult intézet munkáját, küldetését. Majd ezt követően átadta a szót az EIT Health InnoStars RIS program menedzserének, Tóth Mónikának, aki felvázolta az Európai Unió szándékát a hálózat kialakításával kapcsolatban, ismertette a jelenlévőkkel, hogy milyen országok és ágazati szereplők képviseltetik magukat a több, mint kétszáz tagú szervezetben. Az évek során kialakult szolgáltatási és támogatási portfoliójuk teljeskörű bemutatására természetesen nem volt lehetőség, így elsősorban a főbb pillérek és a régió szereplői számára is releváns és fontos lehetőségeket ismertette. Felhívta a figyelmet, hogy a szervezet helyi képviselője a PTE Általános Orvostudományi Karának Transzdiszciplináris Kutatások Intézete (EIT Health RIS Hub), akik minden program és nyitva álló pályázati lehetőség kapcsán információval és szükség esetén szakmai mentorálással is támogatják az érdeklődőket.

Ezt követően online kapcsolták dr. Szócska Miklóst, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ vezetőjét, aki az egészségügyben megvalósuló innovációkról, azoknak a gyakorlatban történő használatának fontosságáról, valamint az egészségügyi szakembernek a mindehhez szükséges készségeinek fejlesztéséről tartott előadást. A dékán úr több az egyetemük által fejlesztett orvostechnikai, illetve diagnosztikai eszköz kialakulásának és működésének részletes ismertetésével engedett betekintést az ilyen projektek rendkívüli összetettségébe és a betegek diagnosztizálásában, gyógyításában betöltött szerepébe. Őszintén számolt be arról is, hogy hazánkban sajnos még mindig sokkal hosszabb időt vesz igénybe az a folyamat, amely egy-egy ilyen egészségügyi innovációs fejlesztés megkezdése és a már validált piackész termék forgalomba helyezéséig szükséges. Dr. Szócska Miklós hangsúlyozta, hogy főként az időfaktor miatt nagy hátrányba kerülünk a többi országgal szemben.

A programsorozat nemzetközi előadója, Maarten van der Elst traumatológus a Reiner de Graaf klinika és a Delft University of Technology példáján mutatta be, hogy innovatív szellemiséggel és megfelelő támogatással (pl.: EIT Health programok), Living Lab-ek alapításával milyen technológiai innovációt lehet elérni, melyek nem csak az orvosok munkáját segítik, hanem hosszútávon is hozzájárulnak az egészségügy fejlődéséhez (pl.: adatbankok). Kiemelte továbbá, hogy a klinikákon fontos a kutató munka, amihez ugyancsak kell technológiai hatékonyság, de ugyanennyire fontos az innovatív ötletek támogatása (pl.: startup, PhD hallgatók projektjei). A fiatal generáció kiemelkedő szerepének alátámasztására több projektről is beszámolt pl.: szenzorok alkalmazása műtéti eszközökön, mellyel nyomon lehet követni, hogy melyik van használatban. Egy olyan exoskeleton, ami leveszi az orvosokról a fizikai terhelés egy jelentős részét a sokszor többórás műtétek során. Felhívta továbbá a hallgatóság figyelmét az új technikai lehetőségekre, mint például mesterséges intelligencia alkalmazása a műtőben, vagy egy-egy workflow analízis során. Az előadó konklúziója az volt, hogy össze kell fognia az iparnak és az egyetemeknek, ki kell használni az EIT Health nyújtotta lehetőségeket, valamint tanulni kell más működő Living Lab-ektől.

A közel 40 résztvevő szakember a helyszínen hallgathatta meg Dr. Gasz Balázs pécsi szívsebész előadását, aki jelenleg már főállásban a saját fejlesztésű innovációjára – YourAnastomosis – alapított cég szakmai vezetésével, annak tevékenységének és jelenlétének további piacokra való kiterjesztésével foglalkozik, őszintén számolt be a jelenlévőknek a mögötte álló folyamat nehézségeiről és örömeiről egyaránt. Megismerhettük mindazon szervezeti, szakmai akadályokat, melyekkel számolnia kell minden klinikusnak, orvosnak, ha innovációra adja a fejét. Továbbá bepillantást nyerhettünk abba is, hogy milyen sok szakmai és személyi fejlődésen megy keresztül az a szakember, aki nem adja fel már az elején, valamint azt is, hogy micsoda öröm egy elszánt és motivált csapat tagjaként véghez vinni a közösen kitűzött célokat. Mindezeken felül pedig személyes tapasztalatait is megosztotta az EIT Health programjai, bootcamp-jei és pályázatai által biztosított lehetőségekről, legnagyobb haszonként egyébként azt a kapcsolati hálót látja, amelyhez mindezek által már hozzáfér.

A rendezvény zárásaként a szervezők átadták a résztvevő vendégek ajándékait, majd a pécsi Hotel Kikelet napsütötte teraszán egy ízletes reggeli mellett folytatódott a kötetlen beszélgetés. Mind a hallgatóság, mind a szervezők egyaránt hangsúlyozták, hogy szükség van a jövőben is hasonló rendezvények szervezésére. Tehát folyt. köv…

 

Képek a rendezvényről/Pictures about the event:

Leave a Comment